Hyppää sisältöön

Kumiankosken kunnostus

Lahden kaupunki on hakenut vesilain mukaista lupaa Kukkasjärvien säännöstelyn lopettamiseen, pohjakynnyksen rakentamiseen ja Kumiankosken virtavesikunnostukseen. Kunnostus on tavoitteena toteuttaa vuonna 2021.

Iso-, Pikku- ja Villähteen Kukkasen vedenpinnankorkeutta säännöstellään tällä hetkellä Kumiankosken säännöstelypadolla. Hankkeen tavoitteena on säännöstelypadon korvaaminen pohjakynnyksellä, joka pitäisi järvien vedenkorkeuden nykyisellä tasolla itsestään kynnyksen muotoon perustuen.
Kumiankosken padon säännöstelyrakenteet puretaan ja koskea porrastetaan padon molemmin puolin kalojen kulun mahdollistamiseksi. Patoon liittyvä käyttämättä ollut pienoisvesivoimala poistuu samalla pysyvästi käytöstä. Koskea myös levennetään paikoitellen ja koskeen rakennetaan luonnonmukaiset pohjakynnykset Iso-Kukkasen luusuaan, sekä jokeen n. 50 m Ruuhijärventien sillalta ylävirtaan. Iso-Kukkasen luusuaan rakennettava pohjakynnys turvaa järvien vedenkorkeuden säilymisen nykyisellään ja jokeen rakennettava kynnys pitää joen yläosan suvannon vedenpinnan nykytilassa. Jokeen rakennettavasta kynnyksen ja nykyisen säännöstelypadon välinen alue kunnostetaan luonnonmukaiseksi koskialueeksi, jolloin koskialueen pinta-ala kasvaa merkittävästi. Kivimateriaalin lisäyksellä lisätään joen monimuotoisuutta ja luodaan lisääntymis- ja poikasalueita taimenelle.