Hyppää sisältöön

Kymijärven alusveden puhdistus

Kymijärvellä käynnissä olevassa hankkeessa kehitetään järven ravinteikkaan alusveden puhdistamista täysin uutena sisäkuormitteisen järven kunnostusmenetelmänä.

Kymijärven Rekolanpohjaan on rakennettu vuonna 2018 pumppaus- ja suodatuslaitteisto järvisyvänteen alusveden käsittelyä varten. Kymijärven ravinteikasta alusvettä pumpataan Kivipuron hulevesikosteikon rannalle rakennettuun suodattimeen, joka pidättää saostuneen fosforin. Tämän jälkeen puhdistettu vesi palautuu Kivipuron kosteikon kautta takaisin Kymijärveen.

Puhdistusjärjetelmä on rakennettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa vuonna 2019 päättyneessä hankkeessa. Vuonna 2020 alkaneessa Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa Lahden kaupungin Kapula-hankkeessa on jatkettu suodatusjärjestelmän kehittämistä saatujen tulosten pohjalta mm. laajentamalla suodatuskenttää. Hankkeessa puhdistetaan alusvettä kahtena vuonna ja tavoitteena on kehittää suodatusjärjestelmän riittävän tehokkaaksi vedenlaadun parantamiseksi järvessä.