Hyppää sisältöön

Kumiankosken kunnostus

Lahden kaupunki haki vuonna 2020 vesilain mukaista lupaa Kukkasjärvien säännöstelyn lopettamiseen, pohjakynnyksen rakentamiseen ja Kumiankosken virtavesikunnostukseen. Kunnostus toteutettiin vuonna 2021.

Iso-, Pikku- ja Villähteen Kukkasen vedenpinnankorkeutta säännösteltiin Kumiankosken säännöstelypadolla. Hankkeen tavoitteena oli säännöstelypadon korvaaminen pohjakynnyksellä, joka pitäisi järvien vedenkorkeuden nykyisellä tasolla itsestään kynnyksen muotoon perustuen.

Kumiankosken padon säännöstelyrakenteet purettiin ja koskea porrastetiin padon molemmin puolin kalojen kulun mahdollistamiseksi. Patoon liittynyt käyttämättä ollut pienoisvesivoimala poistui samalla pysyvästi käytöstä. Koskea myös levennettiin paikoitellen ja koskeen rakennettiin luonnonmukaiset pohjakynnykset Iso-Kukkasen luusuaan, sekä jokeen n. 50 m Ruuhijärventien sillalta ylävirtaan.

Iso-Kukkasen luusuaan rakennettu pohjakynnys turvaa järvien vedenkorkeuden säilymisen ja jokeen rakennettu kynnys pitää joen yläosan suvannon vedenpinnan nykytilassa. Jokeen rakennetun kynnyksen ja vanhan säännöstelypadon välinen alue kunnostettiin luonnonmukaiseksi koskialueeksi, jolloin koskialueen pinta-ala kasvoi merkittävästi. Kivimateriaalin lisäyksellä lisättiin joen monimuotoisuutta ja luotiin lisääntymis- ja poikasalueita taimenelle.