Hyppää sisältöön

Okeroisten Myllylammen tekokoski

Lahden Okeroisissa virtaavan Erviänojan Myllylampi kunnostettiin maaliskuussa 2019. Kunnostuksessa lammesta kaivettiin yhteensä yli 2000 kuutiota virran tuomaa kiintoainetta. Lampi pysäyttää tehokkaasti purossa kulkevan kiintoaineksen ja toimii siten vesiensuojelurakenteena alapuoleiselle Porvoonjoen vesistölle. Toisaalta kiintoaineksen kertyminen täyttää lammen, jolloin alueen maisemallisen luonne muuttuu ja maiseman säilyttäminen edellyttää lammen kunnostamista aika ajoin.

Lammen pinnankorkeus on aiemmin turvattu puisella patoarkulla, jossa vesi putosi n. metrin verran. Kunnostuksessa patoarkku korvattiin pysyvästi tekokoskimaisella luonnonmukaisella pohjakynnyksellä, joka pitää lammen vedenpinnan entisellä tasolla. Koskessa virtaava vesi elävöittää maisemaa luonnonmukaisella tavalla ja kalat pystyvät liikkumaan koskessa, toisin kuin tavallisessa padossa. Kohteessa oli myös tierummun alapuolella kalojen kulkemista haittaava kynnys, jota loivennettiin kiveämällä. Nyt nousuesteen poistuttua taimenkannan kotiuttamiselle on entistä paremmat edellytykset myös latvapuroissa.

Vesirakennustöiden urakoitsijana toimi Rantala Timber ja rakennuttajana toimii Lahden kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue. Kunnostussuunnitelman laati Sipti Infra Oy.

Lammen kunnostusta rahoittivat Lahden kaupunki ja Hämeen ELY-keskus.

Padon muutostyötä rahoitti WWF Suomi sekä heidän yhteistyökumppaninsa Rudus Oy, joka lahjoitti kohteeseen kivimateriaalit. Myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelut sekä Lahden kaupunki rahoittivat padon muuttamista.