Hyppää sisältöön

Hoitokalastus Lahdessa

Hoitokalastus Vesijärvellä aloitettiin vuonna 1989 mittavalla tehopyynnillä, joka kesti vuoteen 1993. Enonselältä poistettiin troolaamalla tuhat tonnia kalaa, enimmäkseen kuoretta ja särkeä. Tehopyynti paransi järven tilaa huomattavasti ja tämän jälkeen järveä on hoitokalastettu vuosittain saavutetun tilanteen ylläpitämiseksi.

Vesijärvi on edelleen rehevä järvi, jossa myös kalantuotanto on runsasta. Hoitokalastuksilla pyritään estämään särkikalojen runsastuminen, jolloin saadaan vähennettyä järven sisäistä kuormitusta, tuettua arvokalakantojen tuottavuutta sekä poistettua ravinteita kustannustehokkaasti.

Oheisiin vuosiraportteihin on koottu tarkemmat tiedot ja tilastot Vesijärven ja Kymijärven hoitokalastussaaliista.

Vesijärvi

Hoitokalastusalueille on asetettu Vesijärviohjelmassa keskimääräiseksi saalistavoitteeksi 20 kg/ha/vuosi. Lahden ympäristöpalvelut vastaa hoitokalastusten organisoinnista. Hoitokalastusurakoitsijoina on viime vuosina olleet rysäkalastajana T:mi Ile’s Fisk ja nuottaajana järvikalastus Turtiainen Ky.
Vuoden 2023 hoitokalastussaalis oli yhteensä 86 370 kg.

Kymijärvi

Kymijärvi on sisäkuormitteinen järvi, joka on välttävässä ekologisessa tilassa. Kymijärveä on hoitokalastettu vuodesta 1995 alkaen. Nykyään Kymijärven hoitokalastuksen toteuttavat Nastolan osakaskunnat ry sekä Lahden ympäristöpalvelut. Kymijärven hoitokalastussaaliit ovat viime vuosina olleet n. 16 000-35 000 kg/v. Vuodesta 1995 jatkuneella hoitokalastuksella on poistettu laskennallisesti yli 4 tonnia fosforia Kymijärvestä.

Saaliin hyötykäyttö

Hoitokalastuskalaa toimitetaan elintarviketeollisuuden käyttöön ja jaetaan yksityistalouksille ilmaisjakeluna sähköpostilistan kautta tiedottaen. Särkisäilykkeet ovat tällä hetkellä hoitokalastussaaliin tärkein lopputuote. Yksityistalouksissa kalasta valmistetaan esimerkiksi savulahnaa, purkkikalaa, fermentoimalla valmistettavaa kala-kastiketta tai lemmikkieläinten ruokaa.

Hoitokalastussaaliin sähköpostilistalle liittyminen