Hyppää sisältöön

Lukion opiskelijahuolto

Psykologit ja kuraattorit ovat opiskelijoiden tavoitettavissa Wilman välityksellä tai puhelimitse.

Opiskeluterveydenhuollon kaikki vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Yhteydenotto opiskeluterveydenhuoltoon arkisin klo 8 – 9 soittamalla oman lukion terveydenhoitajalla.

Hyvinvoinnin rakentaminen on yhteistyötä

Lahden lukiossa on hyvä yhteishenki. Sinulla on mahdollisuus osallistua oppilaskunta- ja tutortoimintaan ja saada sieltä myös vertaistukea. Kavereita löytyy nopeasti.

Koko henkilökunta tukee ja ohjaa opiskelijoita opintojen eri vaiheissa.

Arjen pedagogista tukea antavat opettajat, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtori. Tarjolla on myös erityisopettajan, psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan palvelut.

Erityisopettaja tukee opiskelijaa oppimisen vaikeuksissa. Kuraattori ja psykologi tukevat opiskelijaa hänen sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä, joita voivat olla opiskeluun, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät asiat.

Lukioissa tukiopetusta on mahdollista saada hyvin pieniä, rajallisia määriä. Lukioissa ei tehdä hojkseja eli henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa.