Hyppää sisältöön

Hakeminen lukioon

Lukioon hakeminen ja valintakriteerit

 • Lukiokoulutukseen haetaan seuraavan kerran helmi-maaliskuun 2024 yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Hakija täyttää yhteishakulomakkeen ja voi harjoitella ainevalintakyselyyn vastaamista sähköisellä demoversiolla, joka on auki yhteishaun ajan.
 • Erityislinjoille hakevat tutustuvat lisäksi linjakohtaisiin hakuohjeisiin.
 • Yhteishaussa voit hakea seitsemään opiskelupaikkaan.
 • Hakutoivejärjestys on sitova, mieti järjestys tarkkaan.
 • Opiskelijat valitaan lukuaineiden keskiarvon mukaisessa järjestyksessä, lukuaineiden minimikeskiarvo 7,0. Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo lasketaan seuraavien oppiaineiden arvosanoista: Äidinkieli ja kirjallisuus, A1-, A2-, B1- ja B2- kielet, matematiikka, biologia, maantieto, fysiikka, kemia, terveystieto, uskonto/elämänkatsomus- tieto, historia, yhteiskuntaoppi.
 • Erityislinjoille pääsyyn vaikuttavat lisäksi menestyminen valintakokeessa, harrastuneisuus, lisänäytöt ja päättötodistuksen arvosanojen painotukset.
 • Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa.
 • Yhteishaun tulokset julkistetaan kesäkuun puolivälissä. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Varasijat ovat voimassa elokuun puoliväliin.
 • Lukioon valitut täyttävät kesäkuussa sähköisen ainevalintakyselyn, jonka vastauksia käytetään ohjausryhmien ja lukujärjestyksien tekemiseen.
 • Katso tarkemmat hakuohjeet lukioiden kotisivuilta.
 • Katso opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvät ohjeet sen lukion kotisivulta, mihin olet tullut valituksi.

*) sisäänpääsyn alin keskiarvo vaihtelee vuosittain

Hakijan keskiarvo ja pisteet ratkaisevat haluttuun lukioon pääsemisen

Yhteishaussa ensimmäiseksi vaihtoehdoksi valittuun lukioon pääsy toteutuu, kun hakijan keskiarvo tai pisteet oikeuttavat opiskelupaikkaan kyseisessä lukiossa. Vaihtoehdot 2–7 otetaan tämän jälkeen automaattisesti huomioon Opintopolku-järjestelmässä. Lukiokoulutukseen hakeuduttaessa ensimmäisestä hakutoiveesta ei saa lisäpisteitä. Lahden lukioissa ensimmäisen vuoden aikana ei voi vaihtaa ylemmältä toiveelta alemmalle. Valinta tehdään lukiokohtaisesti.