Hyppää sisältöön

Hakeminen lukioon

9.-luokkalaisia kutsutaan Lahden lukioiden  virtuaaliesittelyihin.

Lahden lyseon sekä Kannaksen ja Tiirismaan lukioiden omat lukiokohtaiset esittelyvideot ovat nähtävillä yhteishaun loppuun eli 7.4.2021 saakka. Esittelyt ja videot ovat nähtävillä lukioiden omilla sivuilla sekä kootusti tässä:

Lukioon hakeminen ja valintakriteerit

 • Tutustu Lahden lukioiden yhteishaun 2021 esittelymateriaaleihin; löydät linkit hakuoppaaseen ja sähköiseen esitykseen tältä sivulta!
 • Lukiokoulutukseen haetaan kevään 2021 yhteishaussa 23.2. – 7.4.2021 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Hakija täyttää yhteishakulomakkeen sekä tämän Lahden kaupungin lukioiden sähköisen ainevalintakortin, joka on auki yhteishaun ajan.
 • Katso tarkemmat hakuohjeet lukioiden kotisivuilta.
 • Erityislinjoille haettaessa tutustu lisäksi linjakohtaisiin hakuohjeisiin.
 • Yhteishaussa voit hakea viiteen opiskelupaikkaan. Kaikki viisi hakutoivetta kannattaa käyttää.
 • Hakutoivejärjestys on sitova, joten mieti järjestys tarkkaan.
 • Opiskelijat valitaan hakutoivejärjestyksen mukaan sekä lukuaineiden keskiarvon mukaisessa järjestyksessä, lukuaineiden minimikeskiarvo 7,0.*)
 • Lukioiden erityislinjoille pääsyyn vaikuttavat lisäksi menestyminen valintakokeessa, harrastuneisuus ja lisänäytöt.
 • Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa.
 • Tieto yhteishaun tuloksista aikaisintaan torstaina 17.6.2021. (tieto päivitetty 7.1.21)
 • Ilmoittautuminen tiistaina 22.6.2021 ja opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään torstaina 1.7.2021.
 • Varasijat ovat voimassa perjantaihin 20.8.2021.
 • Katso opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvät ohjeet sen lukion kotisivulta, mihin olet tullut valituksi.
 • Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo lasketaan seuraavista oppiaineista: Äidinkieli ja kirjallisuus, A1-, A2-, B1 ja B2- kielet, matematiikka, biologia, maantieto, fysiikkia, kemia, terveystieto, uskonto/elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi.

*) sisäänpääsyn alin keskiarvo vaihtelee vuosittain

Hakijan keskiarvo ja pisteet ratkaisevat haluttuun lukioon pääsemisen

Yhteishaussa ensimmäiseksi vaihtoehdoksi valittuun lukioon pääsy toteutuu, kun hakijan keskiarvo tai pisteet oikeuttavat opiskelupaikkaan kyseisessä lukiossa. Vaihtoehdot 2–5 otetaan tämän jälkeen automaattisesti huomioon Opintopolku-järjestelmässä. Lukiokoulutukseen hakeuduttaessa ensimmäisestä hakutoiveesta ei saa lisäpisteitä. Lahden lukioissa ensimmäisen vuoden aikana ei voi vaihtaa ylemmältä toiveelta alemmalle. Valinta tehdään lukiokohtaisesti.