Hyppää sisältöön

Lukio-opinnoista, ops ja ohjaavat suunnitelmat

Sivua päivitetään, tilanne 19.1.2024

Lukiossa opiskelija voi valita opintoihinsa painotuksia, suorittaa työ- ja tutkielmaopintoja sekä diplomeja.

Lahden lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Lahden kaupungin kaikissa lukioissa on yleislinja sekä laaja ainevalikoima. Seuraavassa lukio-opinnoista lyhyesti:

  • Mahdollisuus painottaa opintoja kieliin, matematiikkaan, reaaliaineisiin sekä taito- ja taideaineisiin.
  • Opintoja voi valita monipuoliselta kurssitarjottimelta ja kaikkien lukioiden tarjonnasta.
  • Lukiossa opiskeltavia reaaliaineita ovat biologia, maantiede, fysiikka, kemia, uskonto (evankelisluterilainen, islam, ortodoksi), elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto sekä filosofia ja psykologia.
  • Lahden yrittäjyyskasvatussuunnitelma opastaa Lahden lapset ja nuoret yrittäjämäisen oppimisen polulle.

• Lukuvuodessa on 5 periodia. Periodin lopussa päättöviikko.
• Pakollisten opintojen määrä riippuu matematiikan laajuudesta.
• A-ruotsia opiskelevilla on kaksi pakollista opintopistettä enemmän.
• Erityislinjalaisilla (KU, MU, LUMATE, URLU) mahdollisuus korvata 16 op pakollisten oppiaineiden opintoja oman erityislinjan opinnoilla.

Opiskelija valitsee itse, mitä opintopisteitä hän lukuvuoden aikana opiskelee. Kukin kokonaisuus opiskellaan yleensä yhden jakson aikana. Jokainen jakso päättyy arviointi-/koeviikkoon.

Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 150 opintopistettä. Opintoja voi kuitenkin valita enemmänkin. Lukio-opiskelu koostuu pakollisista, valtakunnallisista valinnaisista ja muista valinnaisista opinnoista.

  • Kaikille lukiolaisille yhteisiä, pakollisia opintoja pitää lukion aikana opiskella 94 tai 102 opintopisteen verran. Pakollisista ja valtakunnallista valinnaisista opinnoista muodostuu valtakunnallinen lukion oppimäärä, johon ylioppilastutkinto perustuu.
  • Lukioaikanaan opiskelijan on sisällytettävä opiskeluohjelmaansa vähintään 10 syventävää kurssia. Syventävistä kursseista saadut arvosanat vaikuttavat päättöarviointiin.
  • Valinnaiset opinnot ovat lukiokohtaisia ja valinnaisia. Ne sisältävät aineksia eri oppiaineista, ovat menetelmäopintoja, muita lukiokohtaisia tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia opintoja
  • IB-linjan opintojen rakenteesta lisätietoa Gaudian verkkosivuilta.

Lukioiden kurssitarjontaan voit tutustua Gaudian ja lyseon verkkosivuilla.

Työ ja tutkielmakursseja

Työ- ja tutkielmakursseja on fysiikassa, kemiassa, biologiassa, psykologiassa ja historiassa. Tarjoamme myös tietotekniikka-, yrittäjyys- , liikennekasvatus- ja erilaisia ylioppilastutkintoon valmistavia kursseja.

Valtakunnalliset lukiodiplomit taito- ja taideaineissa

Lukiodiplomin voi suorittaa seuraavissa taito- ja taideaineissa: Gaudiassa kuvataide, käsityö, musiikki ja teatteri sekä
Lahden lyseossa liikunta ja kuvataide.