Hyppää sisältöön

Lukio-opinnoista, ops ja ohjaavat suunnitelmat

Lahden lukiokoulutuksen opetussuunnitelman ops-luonnos on ollut helmikuun alussa lausuntokierroksella, kiitos kaikille kommentoijille. – Uusi ops tuo eniten muutoksia opetuksen toteuttamiseen (luku 3), opiskelijan ohjaukseen ja tukemiseen (luku 4) sekä opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointiin (luku 5).

Uusi ops hyväksytään sivistyslautakunnan kokouksessa helmikuussa 2021.

Lukiossa opiskelija voi valita opintoihinsa painotuksia, kursseja, suorittaa työ- ja tutkielmakursseja sekä diplomeja.

Lahden lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Lahden kaupungin kaikissa lukioissa on yleislinja sekä laaja ainevalikoima. Seuraavassa lukio-opinnoista lyhyesti:

  • Mahdollisuus painottaa opintoja kieliin, matematiikkaan, reaaliaineisiin sekä taito- ja taideaineisiin.
  • Kursseja voi valita monipuoliselta kurssitarjottimelta ja kaikkien lukioiden tarjonnasta.
  • Lukiossa opiskeltavia reaaliaineita ovat biologia, maantiede, fysiikka, kemia, uskonto (evankelisluterilainen, islam, ortodoksi), elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto sekä filosofia ja psykologia.
  • Lahden yrittäjyyskasvatussuunnitelma opastaa Lahden lapset ja nuoret yrittäjämäisen oppimisen polulle.

Opiskelija valitsee itse, mitä kursseja hän lukuvuoden aikana opiskelee. Kukin kurssi opiskellaan yleensä yhden jakson aikana. Jokainen jakso päättyy arviointi-/koeviikkoon.

Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Kursseja voi kuitenkin valita enemmänkin. Lukio-opiskelu koostuu pakollisista, syventävistä ja vapaasti valittavista kursseista.

  • Kaikille lukiolaisille yhteisiä, pakollisia kursseja pitää lukion aikana opiskella 47–51. Pakollisista ja syventävistä opinnoista muodostuu valtakunnallinen lukion oppimäärä, johon ylioppilastutkinto perustuu.
  • Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia kursseja. Lukioaikanaan opiskelijan on sisällytettävä opiskeluohjelmaansa vähintään 10 syventävää kurssia. Syventävistä kursseista saadut arvosanat vaikuttavat päättöarviointiin.
  • Vapaasti valittavat kurssit ovat lukiokohtaisia ja valinnaisia. Ne sisältävät aineksia eri oppiaineista, ovat menetelmäkursseja, muita lukiokohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja.
  • IB-linjan opintojen rakenteesta lisätietoa Kannaksen lukion verkkosivuilta.

Lukioiden kurssitarjontaan voit tutustua kunkin lukion kotisivuilla.

Työ ja tutkielmakursseja

Työ- ja tutkielmakursseja on fysiikassa, kemiassa, biologiassa, psykologiassa ja historiassa. Tarjoamme myös tietotekniikka-, yrittäjyys- , liikennekasvatus- ja erilaisia ylioppilastutkintoon valmistavia kursseja.

Valtakunnalliset lukiodiplomit taito- ja taideaineissa

Valtakunnalliset lukiodiplomit voi suorittaa seuraavissa taito- ja taideaineissa: Kannaksessa kuvataide, media ja teatteri, Lyseossa liikunta, Nastopolissa kuvataide sekä Tiirismaalla musiikki ja käsityö.