Hyppää sisältöön

Lukio-opinnoista, ops ja ohjaavat suunnitelmat

Lukiossa opiskelija voi valita opintoihinsa painotuksia, kursseja, suorittaa työ- ja tutkielmakursseja sekä diplomeja.

Lahden lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Lahden kaupungin kaikissa lukioissa on yleislinja sekä laaja ainevalikoima. Seuraavassa lukio-opinnoista lyhyesti:

  • Mahdollisuus painottaa opintoja kieliin, matematiikkaan, reaaliaineisiin sekä taito- ja taideaineisiin.
  • Kursseja voi valita monipuoliselta kurssitarjottimelta ja kaikkien lukioiden tarjonnasta.
  • Lukiossa opiskeltavia reaaliaineita ovat biologia, maantiede, fysiikka, kemia, uskonto (evankelisluterilainen, islam, ortodoksi), elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto sekä filosofia ja psykologia.
  • Lahden yrittäjyyskasvatussuunnitelma opastaa Lahden lapset ja nuoret yrittäjämäisen oppimisen polulle.

Opiskelija valitsee itse, mitä kursseja hän lukuvuoden aikana opiskelee. Kukin kurssi opiskellaan yleensä yhden jakson aikana. Jokainen jakso päättyy arviointi-/koeviikkoon.

Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Kursseja voi kuitenkin valita enemmänkin. Lukio-opiskelu koostuu pakollisista, syventävistä ja vapaasti valittavista kursseista.

  • Kaikille lukiolaisille yhteisiä, pakollisia kursseja pitää lukion aikana opiskella 47–51. Pakollisista ja syventävistä opinnoista muodostuu valtakunnallinen lukion oppimäärä, johon ylioppilastutkinto perustuu.
  • Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia kursseja. Lukioaikanaan opiskelijan on sisällytettävä opiskeluohjelmaansa vähintään 10 syventävää kurssia. Syventävistä kursseista saadut arvosanat vaikuttavat päättöarviointiin.
  • Vapaasti valittavat kurssit ovat lukiokohtaisia ja valinnaisia. Ne sisältävät aineksia eri oppiaineista, ovat menetelmäkursseja, muita lukiokohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja.
  • IB-linjan opintojen rakenteesta lisätietoa Kannaksen lukion verkkosivuilta.

Lukioiden kurssitarjontaan voit tutustua kunkin lukion kotisivuilla.

Työ ja tutkielmakursseja

Työ- ja tutkielmakursseja on fysiikassa, kemiassa, biologiassa, psykologiassa ja historiassa. Tarjoamme myös tietotekniikka-, yrittäjyys- , liikennekasvatus- ja erilaisia ylioppilastutkintoon valmistavia kursseja.

Valtakunnalliset lukiodiplomit taito- ja taideaineissa

Valtakunnalliset lukiodiplomit voi lukuvuonna 2021- 22 suorittaa seuraavissa taito- ja taideaineissa: Kannaksessa kuvataide, media ja teatteri, Lyseossa liikunta, Nastopolissa kuvataide sekä Tiirismaalla musiikki ja käsityö.