Hyppää sisältöön

Oppilaitosnuorisotyö

Lahden nuorisopalvelut toteuttaa oppilaitosnuorisotyötä kahden vuoden Adapteri-hankkeen avulla. Toimintaa toteutetaan Salpauksen keskustan sekä Vipusenkadun kampuksilla.

Päätavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja arjenhallinnan lisääminen, sekä opintoihin kiinnittymisen lisääminen yhteisöllisyyden kautta.

Oppilaitosnuorisotyöntekijät ovat läsnä opiskelijoiden arjessa konkreettisesti. He jalkautuvat sinne, missä opiskelijat ovat.  He ovat aikuisia, joilla on aikaa kohdata ja joita voi nykäistä hihasta pienissä ja isoissa asioissa, tai muuten vain. Heitä voi kohdata mm. seuraavissa toiminnoissa:

Jalkautuminen ja yhteisöllinen toiminta

Jalkaudumme kampuksilla koulupäivän aikana aamupuurolle, käytäville, työsaleihin, taukotiloihin ja sinne missä opiskelijat ovat. Meillä on aikaa pysähtyä ja kohdata nuori kokonaisvaltaisesti. Lisäksi olemme mukana Salpauksen tapahtumissa.

Pienryhmätyöskentely

Järjestämme pienryhmätoimintaa sen hetkisten esille nousseiden tarpeiden mukaan. Toiminta on opiskelijalähtöistä ja vapaaehtoista. Tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen, sosiaalisten suhteiden luominen yli alojen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Nivelvaihetyö

Teemme yhteistyötä peruskoulujen opinto-ohjaajien ja koulunuorisotyöntekijöiden kanssa. Tavoitteena on madaltaa kynnystä siirtyä peruskoulusta toiselle asteelle ja ehkäistä koulupudokkuuden riskiä.

Ryhmäytykset

Ryhmäytyksen tarkoituksena on tutustuttaa ryhmän opiskelijoita toisiinsa, jotta ryhmän voi kokea turvalliseksi ja kannustavaksi. Kohdennamme ryhmäytyksiä niitä eniten tarvitseville ryhmille. Ryhmäytykset painottuvat alkaviin ryhmiin lukukausien alussa, mutta niitä tehdään läpi vuoden tarpeen mukaan. Ryhmäytyksiä teemme yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa.

Palveluohjaus

Meillä on aikaa tarttua tilaisuuteen ja antaa välitöntä apua ja neuvoa ilman ajanvarausta. Etsimme yhdessä opiskelijan kanssa oikeita palveluita ja ratkaisuja hänen tilanteeseensa.

Oppilaitosnuorisotyö

Käyntiosoite: Kirkkokatu 21 E, 15140 Lahti

Jonna Pohjola
nuorisotyöntekijä
044 482 6627
jonna.pohjola@lahti.fi

Emilia Erola
nuorisotyöntekijä
044 482 6774
emilia.erola@lahti.fi