Hyppää sisältöön

Ali-Juhakkalan koulu

Ali-Juhakkalan koulu on 0. – 9. luokkien erityiskoulu, jossa opetus tapahtuu toiminta-alueittain tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaan oppiaineittain. Oppilaita on 35, opettajia 6 ja avustajia 19.

Ali-Juhakkalan koulu toimii tällä hetkellä osittain väistötiloissa.

Eteläisessä Lahdessa sijaitsevaan erityiskouluun oppilaat tulevat koko Päijät-Hämeen alueelta. Koulussa opetus tapahtuu toiminta-alueittain tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaan oppiaineittain. Kaikilla oppilailla on pidennetty oppivelvollisuus. Koulun yhteydessä toimii myös iltapäivätoiminta.

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Vaikeimmin kehitysvammaisten, muulla tavoin vammaisten ja vakavasti sairaiden oppilaiden opetus on mahdollista järjestää toiminta-alueittain oppiainejaon sijasta. Toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta päätetään erityisen tuen päätöksessä. Sitä järjestetään vain siinä tapauksessa, kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä.

Toiminta-alueita ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet, ja tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti elämässään.

Monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä oppimista tukevaa että kiinnostuksen kohteita laajentavaa vuorovaikutusta. Tämä vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa.

 • Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 •      
  RehtoriLeena Ottela p. 044 716 1472 leena.ottela@lahti.fi
  ApulaisjohtajaRiikka Viskari p. 044 482 6228 riikka.viskari@edu.lahti.fi
  Koulusihteeri Ali-Juhakkalan koululla keJaana Ollikka p. 044 716 1703 jaana.ollikka@lahti.fi
  OpetushenkilöstöOpettajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.lahti.fiTavoitettavissa työpuhelimista varmimmin klo 8-16 välisenä aikana.
  Lk 1Kirsi Lohenojap. 044 483 1554
  Lk 2Riikka Tommila-Väisänenp. 044 482 6226
  Lk 3Satu Vekki p. 044 482 6227
  Lk 4Tiinamaija Ilonenp. 044 482 6229
  Lk 5Riikka Viskarip. 044 482 6228
  Lk 6Seija Ellonenp. 044 482 6225
  Luokkien puhelinnumerot / Koulunkäynninohjaajat
  Lk 1Ip-toimintap. 044 416 4659
  Lk 2p. 044 716 1476
  Lk 3Kuljetuksetp. 044 416 3212
  Lk 4p. 044 716 1473
  Lk 5Kuljetuksetp. 044 716 1474
  Lk 6p. 044 716 1475
  Oppilashuolto
  PsykologiHannele Tommop. 044 716 1409
  TerveydenhoitajaNiina Lundgrenp. 044 416 2795
  TukipalvelutKeittiöp. 044 716 1554
  Huoltoyhtiö ISSp. 050 344 8194

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.