Hyppää sisältöön

Kartanon peruskoulun Kärrytien toimipisteessä käyttöä turvaavia korjaustoimia

Lahden Tilakeskus tekee Kartanon peruskoulun Kärrytien toimipisteen (entinen Ersta) käyttöä turvaavia korjaustoimia vuosien 2023–2024 aikana.

Yksittäinen luokkatila (113a) rajataan pois käytöstä, ja sen lisäksi tehdään alueellisia ilmanvaihtoon, rakenteiden ilmatiiveyteen ja painesuhteisiin liittyviä toimia. Tilat ovat 113a-luokkatilaa lukuun ottamatta normaalisti käytettävissä.

Koulurakennuksen perusparannushanke on kytketty Erstan päiväkodin kanssa yhteiseen käynnissä olevaan hankkeeseen. Perusparannushankkeen toteutusvaihe on suunniteltu alkamaan vuonna 2027. Hankkeessa huomioidaan rakennuksen terveellisyyteen liittyvät korjaustarpeet. Hankeryhmä tiedottaa etenemisestä erikseen.

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä on perustettu, ja se toimii kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti. Työryhmän tilannekuvan mukaan sisäilmaoireilua koululla ei juurikaan esiinny.

Lisätiedot

Lahden Tilakeskus, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, jussi.hietala@lahti.fi, 044 482 6222
Kartanon peruskoulun rehtori Pirjo Tenhu, pirjo.tenhu@lahti.fi, 040 766 1664

Kaupungin sisäilmatoimintamalli (PowerPoint-esitys) 

Edellinen uutinen: Erstan päiväkodin ja Kartanon koulun perusparannushankkeita valmistellaan