Hyppää sisältöön

Ahtialan koulun Kivijärven toimipisteen käyttöä turvataan korjaustoimenpiteillä

Ahtialan koulun Kivijärven toimipisteessä koulutoiminta päättyy kesään 2024 mennessä. Osassa rakennuksia opetuskäyttöä rajataan minimiin välittömästi ja osassa tehdään käyttöä turvaavia kunnossapitokorjauksia kesällä 2023.

Tilakeskus on esittänyt terveysvalvonnalle toimet, joihin ryhdytään todetun terveyshaitan johdosta. Terveysvalvonta on hyväksynyt toimet ja todennut ne riittäviksi.  

Vuosina 1918 ja 1978 valmistuneiden rakennusten opetuskäyttöä rajoitetaan minimiin välittömästi. Viimeistään kesällä 2023 luovutaan kokonaan 1918 valmistuneesta rakennuksesta ja osittain vuonna 1978 valmistuneesta osasta. Kesällä 2023 nämä rakennuksen osat osastoidaan ja alipaineistetaan erilleen koulukäytössä edelleen olevasta osasta, millä turvataan käyttöön jäävien tilojen sisäilman laatua. Käyttöön jäävien tilojen osalta tehdään lisäksi alueellisia kunnossapitokorjauksia kesällä 2023. 

 Korjaustoimenpiteillä turvataan kohteen käyttö kesään 2024 saakka, jolloin koulutoiminta kohteessa päättyy.  

Terveysvalvonnan ja työterveyden arviot perustuvat koulurakennuksen kuntotutkimukseen 

 Loppuvuodesta 2022 tiedotettiin Kivijärven koulurakennukseen kohdistuneen kuntotutkimuksen valmistumisesta sekä kunnon vaikuttavuudesta sisäilmaan. Rakennuksen vanhimmat osat ovat heikompikuntoisia ja heikentävät eniten sisäilman laatua.   

 Terveysvalvonnan arvion mukaan terveyshaittaa aiheuttavan haitallisen altistumisolosuhteen mahdollisuus mikrobiperäisille epäpuhtauksille on erittäin todennäköinen 1918 rakennuksessa, todennäköinen 1978 rakennuksessa, mahdollinen 1999 rakennuksessa ja epätodennäköinen 2003 rakennuksessa.   

Työterveys on arvioinut rakennusten kunnon vaikuttavuutta terveyteen rakennuskohtaisesti. 1918 ja 1978 rakennuksissa terveydellinen merkitys arvioidaan olevan kohtalainen. Säännöllinen ja pitkäaikainen työskentely tiloissa voi lisätä hieman astman ja hengitystieoireiden riskiä. Vuonna 1999 valmistuneessa rakennuksessa terveydellinen merkitys arvioidaan olevan vähäinen ja 2003 rakennuksessa merkityksetön.  

Kivijärven koulu on hallinnollisesti Ahtialan koulun toimipiste. Ahtialan koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa toimintaansa.  

Sisäilma-asiassa edetään ja etenemisestä tiedotetaan kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti, malliin voi tutustua kaupungin lahti.fi -verkkosivuilla.  

Lisätietoja  

Lahden kaupunki 

Sisäilma-asioissa
Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, Lahden Tilakeskus, 044 482 6222
  

Koulun toimintaan liittyvissä asioissa
Ahtialan peruskoulun rehtori Ari Anttila, 050 559 7844
vastaava rehtori Matti Saarela, Perusopetus, pohjoinen alue ja Nastola, 044 416 3336 

etunimi.sukunimi@lahti.fi