Hyppää sisältöön

Avustajapalvelut

Koulunkäynninohjaajat tukevat oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä koulupäivän aikana ja aamu- ja iltapäivisin vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidossa. Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä erityisistä apuvälineistä erityisen tuen päätöksessä.

Oppilaalla on oikeus opetukseen ja oppimiseen. Avustajapalvelun tarvetta arvioidaan kokonaisuutena muiden oppilaan saamien tukitoimien osana. Avustajapalveluiden tarvetta arvioidaan osana yleisen, tehostetun ja erityisen tuen pedagogisten asiakirjojen valmistelua yhteistyössä oppilaan, huoltajan, oppilasta opettavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.

Avustajapalveluista koulussa vastaa rehtori ja hän suunnittelee koulussa avustamisen kohdentamisesta. Mikäli oppilas tarvitsee tulkitsemispalveluita, on se mahdollista järjestää avustajapalvelun yhteydessä.

Avustamisen toteutus kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja koulun tarvittavien henkilöiden kanssa. Avustamisen tarvetta arvioidaan lukuvuoden aikana. Sitä vähennetään, kun oppilas itsenäistyy ja edistyy opiskelussaan.

Erityiset apuvälineet

Oppilas on oikeutettu saamaan opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät apuvälineet. Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan erityisten apuvälineiden tarve määritellään erityisen tuen päätöksessä, esimerkiksi erityiskalusteet ja tietotekniset apuvälineet. Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttö ja hyödyllisyys arvioidaan oppilaan pedagogisissa asiakirjoissa.

Lisätietoa saa koulun rehtorilta tai vastaavalta rehtorilta, joka vastaa oman alueensa koulujen opetusjärjestelyistä.