Hyppää sisältöön

Joustava perusopetus

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.-9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä ja työssäoppiminen.

Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa.

Joustavaan perusopetukseen voivat hakea ensisijaisesti 8.-9. -luokkalaiset, joilla on alisuoriutumista tai joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta tai työelämästä. Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan vuorotellen koulussa ja työpaikalla. Opiskeluun sisältyy myös mm. opintokäyntejä. Luokassa oppilaan oppimisen tukena työskentelevät JOPO-opettaja ja -ohjaaja. Opetus toteutetaan pienryhmässä.

Joustavaa perusopetusta Lahdessa antavat Salpausselän peruskoulu, Lähteen peruskoulu, Kivimaan peruskoulu ja Kukkasen peruskoulu.

  • JOPO-luokille haetaan keväällä ja syksyllä. Koulut ilmoittavat hakumahdollisuudesta myös kesken lukuvuoden, mikäli paikkojen vapautuu. JOPO-luokalle hakeminen valmistellaan oppilaan omalla koululla moniammatillisessa yhteistyössä. Hakija täyttää hakulomakkeen, jonka liitteeksi tarvitaan koululla tehty pedagoginen arvio/-selvitys.

    JOPO-opettaja, -ohjaaja ja koulukuraattori haastattelevat hakijat. Oppilasvalinnoista päätetään Lahden perusopetuspalveluissa.

    Tarkemman tiedon hakuajasta ja hakulomakkeen saa oppilaan omalta koululta.