Hyppää sisältöön

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus on koko perusopetuksen kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo.

Oppilas saa tukea ja ohjausta koulunkäyntiin, oppiaineiden opiskeluun, opintoja koskevien valintojen sekä tulevaisuuden suunnitteluun oppilaanohjaaja OPOlta, opettajilta sekä koulun muulta henkilöstöltä.  Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Oppilaanohjauksella edistetään oppilaan koulutyön onnistumista ja opintojen sujumista siten, että oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

  • Vuosiluokilla 1-2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa.
  • Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.
  • Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaiden siirtymistä vuosiluokkien 7-9 oppimisympäristöön ja työskentelytapoihin. Vuosiluokkien 7-9 aikana jokaista oppilasta ohjataan edelleen kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Oppilaita autetaan hahmottamaan valintojen vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen. Tarvittaessa oppilaalle annetaan tehostettua oppilaanohjausta. Arvion tehostetun oppilaanohjauksen tarpeesta tekee koulun oppilaanohjaaja.
  • Toiselle asteelle: perusopetuksen päättövaiheessa oppilaanohjaaja  ohjaa oppilaita jatko-opiskeluvalintojen teossa.  Toiselle asteelle hakeminen tapahtuu yhteishaun kautta.

TET – työelämään tutustuminen

TET tarkoittaa työelämään tutustumista. Oppilas voi olla seuraamassa ammattilaisten työtä yrityksessä, kunta-, kaupunki- tai missä tahansa työyhteisössä. Harjoittelun kesto vaihtelee parista päivästä kahteen viikkoon. TET-jaksoja toteutetaan vuosiluokkien 7-9 aikana.

TET-jakso on useimmille oppilaille ensimmäinen kontakti työelämään. TET-harjoittelun aikana oppilailla on ainutkertainen mahdollisuus saada tietoa ja omakohtaista kokemusta työelämästä, tietystä ammatista tai ammattialasta. Nuori voi saada vahvistusta omille opiskelu- tai urahaaveilleen tai huomata, ettei kyseinen ala olekaan häntä varten. Molemmat ovat tärkeitä havaintoja omaa tulevaisuuttaan ajatellen.

Työelämään tutustuminen -kohdasta löydät työelämään tutustumiseen liittyvät arviointi- ja raporttilomakkeen.