Hyppää sisältöön

Toiselle asteelle hakeminen

Oppivelvollisuuden laajennuttua 9.-luokkalaisilla on velvollisuus hakeutua jatko-opintoihin.

 • Nuoren oppivelvollisuus jatkuu, kunnes hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen ammatillisen tai ylioppilastutkinnon.
 • Huoltajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa koko oppivelvollisuuden.
 • Muutoksen myötä opiskelu toisella asteella tulee maksuttomaksi.
 • Hakeutumisvelvoite perusopetuksen jälkeisiin opintoihin koskee yhdeksäsluokkalaisia.
 • Kevään 2022 yhteishaun hakuaika on 22.2.-22.3.2022. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -järjestelmän kautta.
 • Tiedot yhteishaun tuloksista ilmoitetaan suoraan hakijoille 16.6.2022.
 • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 30.6.2022.

Hakeminen toisen asteen koulutukseen

Kevään 2022 yhteishaussa peruskoulun jälkeiseen koulutukseen voit hakea

 • lukioon
 • ammatilliseen perustutkintokoulutukseen
 • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen
 • tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)
 • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille

Haku tehdään valtakunnallisella yhteishakusivustolla osoitteessa Opintopolku.fi.

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaanohjaaja opo ohjaa ja tukee oppilaita jatko-opiskeluvalintojen teossa sekä yhteishaussa. Oppilas tekee omiin vahvuuksiinsa, kykyihinsä ja kiinnostuksen kohteisiinsa perustuvia opiskelua ja elämänuraa koskevia ratkaisuja koulun ohjauksen ja huoltajien tuella.

Huoltajilla on tärkeä rooli vaihtoehtojen ja  valintojen pohtimisessa. Koulut tiedottavat yhteishausta, järjestävät yhteishakuun liittyvän vanhempainillan verkossa tai tilanteen niin salliessa koululla sekä tarpeen mukaan henkilökohtaisia tapaamisia.

Huoltajilla ja oppilailla on vuosittain mahdollisuus tutustua Lahden toisen asteen oppilaitosten tarjoamiin koulutusvaihtoehtoihin muun muassa avointen ovien tilaisuuksissa sekä erilaisissa virtuaaliesittelyissä.

Lisätietoja oman koulun opolta.

 • Toisen asteen kevään yhteishaun tulokset julkistetaan kesäkuun puolivälissä. Mikäli nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa tai muutoin tai ei sitä vastaanota, hakeutumisvelvollisuus kuitenkin jatkuu.

  Peruskoulun opot ohjaavat ilman opiskelupaikkaa jääneitä nuoria jatko-opintoihin kesäkuun aikana. Kesäkuussa peruskoulujen opot ohjaavat ilman opiskelupaikkaa jääneitä nuoria jatko-opintoihin, kertovat koulutusmahdollisuuksista ja opastavat niihin hakemisessa. Ohjausta on mahdollista saada myös elokuussa, mikäli nuori on edelleen ilman opiskelupaikkaa.

  Mikäli nuori ei ole saanut opiskelupaikkaa elokuun loppuun mennessä, ohjausta annetaan lahtelaisille nuorille Nuorten tukipalveluissa.