Hyppää sisältöön

Toiselle asteelle hakeminen

Yhteishaku lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen on keväisin. Haku tehdään valtakunnallisella yhteishakusivustolla osoitteessa Opintopolku.fi.

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaanohjaaja ohjaa ja tukee oppilaita jatko-opiskeluvalintojen teossa sekä yhteishaussa. Oppilas tekee omiin vahvuuksiinsa, kykyihinsä ja kiinnostuksen kohteisiinsa perustuvia opiskelua ja elämänuraa koskevia ratkaisuja koulun ohjauksen ja huoltajien tuella.

Huoltajilla on tärkeä rooli vaihtoehtojen ja  valintojen pohtimisessa. Koulut tiedottavat yhteishausta, järjestävät yhteishakuun liittyvän vanhempainillan ja tarpeen mukaan henkilökohtaisia tapaamisia.

Huoltajilla ja oppilailla on vuosittain mahdollisuus tutustua Lahden toisen asteen oppilaitosten tarjoamiin koulutusvaihtoehtoihin muun muassa avointen ovien tilaisuuksissa.

Lisätietoja oman koulun opolta.