Hyppää sisältöön

Toiselle asteelle hakeminen

Oppivelvollisuuden laajennuttua 9.-luokkalaisilla on velvollisuus hakeutua jatko-opintoihin.

  • Nuoren oppivelvollisuus jatkuu, kunnes hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen ammatillisen tai ylioppilastutkinnon.
  • Huoltajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa koko oppivelvollisuuden.
  • Muutoksen myötä opiskelu toisella asteella tulee maksuttomaksi.
  • Hakeutumisvelvoite perusopetuksen jälkeisiin opintoihin tuli voimaan jo vuoden alusta ja koskee käytännössä nykyisiä yhdeksäsluokkalaisia. Suurin osa heistä on syntynyt vuonna 2005.
  • Kevään 2022 yhteishaun hakuaika on maalis-huhtikuussa. / aika täsmentyy syksyn kuluessa. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -järjestelmän kautta.
  • Tiedot yhteishaun tuloksista ilmoitetaan suoraan hakijoille aikaisintaan juhannukseen 2022 mennessä. / aika täsmentyy.
  • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään heinäkuun alkuun mennessä./ aika täsmentyy
  • Lue koko tiedote.

Yhteishaku lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen on keväisin. Haku tehdään valtakunnallisella yhteishakusivustolla osoitteessa Opintopolku.fi.

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaanohjaaja opo ohjaa ja tukee oppilaita jatko-opiskeluvalintojen teossa sekä yhteishaussa. Oppilas tekee omiin vahvuuksiinsa, kykyihinsä ja kiinnostuksen kohteisiinsa perustuvia opiskelua ja elämänuraa koskevia ratkaisuja koulun ohjauksen ja huoltajien tuella.

Huoltajilla on tärkeä rooli vaihtoehtojen ja  valintojen pohtimisessa. Koulut tiedottavat yhteishausta, järjestävät yhteishakuun liittyvän vanhempainillan verkossa tai tilanteen niin salliessa koululla sekä tarpeen mukaan henkilökohtaisia tapaamisia.

Huoltajilla ja oppilailla on vuosittain mahdollisuus tutustua Lahden toisen asteen oppilaitosten tarjoamiin koulutusvaihtoehtoihin muun muassa avointen ovien tilaisuuksissa sekä erilaisissa virtuaaliesittelyissä.

Lisätietoja oman koulun opolta.