Hyppää sisältöön

Osallistava kaupunki

Osallisuus on Lahden kaupungin työntekijän voimavara. Asiakas- ja paikallistiedon myötä saat työntekijänä oikea-aikaista kohderyhmätietoa työsi tueksi. Myös vuorovaikutus paranee asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Hyödynnä osallistumistapoja ja -menetelmiä rohkeasti ja kokeillen sekä jaa oppejasi avoimesti. Osallistumisen vaikutukset eivät aina näy nopeasti: jalopuu kasvaa hitaasti, mutta tuottaa iloa kaikille.

Askelmerkit

 1. Valitse sopiva menetelmä
  Millä tavoin haluat lahtelaisten osallistuvan? Esim. Verkko-osallistuminen kyselyiden, yhteistyöalustoiden yms. kautta vai kasvotusten? Ketä ja milloin? Hae tarvittaessa tukea osallisuustyöntekijöiltä tai ideoita kollegoilta.
 2. Kutsu kehittämään
  Kerro Lahden seudun asukkaille, yrityksille ja yhdistyksille, miten he voivat osallistua kehittämiseen. Kutsu heidät mukaan. Huomioi erityisryhmät.
 3. Toteuta osallistumismahdollisuus
  Toteuta suunniteltu osallistumismahdollisuus. Huomioi saavutettavuus ja vuorovaikutus.
 4. Viesti tuotoksista
  Kysy palautetta. Kerro osallistujille ja muille asianosaisille, mitä tehtiin, mihin ja milloin se vaikuttaa.
 5. Konkretisoi kerätty ymmärrys
  Varmista, että tuotokset tai kerätty ymmärrys viedään päätöksentekoon ja toteutukseen.
 6. Viesti osallistumisen vaikutuksista
  Kirjaa osallistujamäärät. Viesti sisäisesti ja ulkoisesti, miten osallistuminen on vaikuttanut

Pelisäännöt

 • Rakenna pitkäjänteistä yhteistyötä ja luottamusta eri osapuolten välille sekä luo vuorovaikutusta. Muista, että näennäisosallistaminen syö luottoa osallistumisen mahdollisuuksiin.

 • Luo aitoja mahdollisuuksia osallistumiselle. Muista saavutettavuus ja huomioi erityisryhmät.

 • Selvitä, mitä alueellasi tapahtuu ja pyri tekemään yhteistyötä eri yksiköiden ja sidosryhmien kanssa. Kerralla voidaan saada näkemyksiä useampaan asiaan.

 • Suhtaudu ideoihin ja kommentteihin avoimesti. Ole avoin ideoille, älä tyrmää niitä. Ole herkkä myös pienille signaaleille.

 • Seuraa osallistumisen vaikutuksia ja kysy palautetta. Kokeile uutta, älä pelkää epäonnistumista. Kommunikoi osallistumisen vaikutuksista osallistujille.

Osallisuuden arviointi

Osallisuuden arviointia tehdään neljän osa-alueen kautta

 1. Ylätason tavoitteet & lupaukset
 2. Organisaation kulttuuri & oppiminen
 3. Tyytyväisyys palveluihin
 4. Osallisuustapojen laatu & toimivuus

Arvioinnin tarkoituksena on antaa tietoa siitä, missä osallisuuden osa-alueissa on onnistuttu ja missä on vielä kehitettävää. Tavoitteena on tuottaa yleiskuva osallisuuden kehittymisestä tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin osallisuustyölle asetettuja tavoitteita ja toiminnan laatua arvioidaan säännöllisesti osallisuuden arviointimallin avulla.

Osallisuus kuuluu kaikille!

Lahdessa osallisuuden asiantuntijoita ovat vuorovaikutussuunnittelijat ja osallisuuskoordinaattorit. Osallisuus on kuitenkin osa jokaisen Lahden kaupungin työntekijän työtä. Varmista tarvittava koulutus ja esimiehen tuki. Sparrausapua saat tarvittaessa vuorovaikutussuunnittelijoilta ja osallisuuskoordinaattoreilta.

Jotta kaikki voivat osallistua omien voimavarojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti, eikä kukaan jää ulkopuolelle, kutsu asukkaat mukaan eri tavoin.

 • Antamaan palautetta ja jakamaan kokemuksia ja tietoa
  ”Meille kerrotaan kaupungin toiminnasta sekä pyydetään palautetta ja ideoita kaupungille. Siten Lahdessa tiedetään tarpeistamme kunnan palveluihin, asuinalueisiin sekä kehityshankkeisiin. Jaamme ilahduttavat kokemuksemme, tulevat tapahtumat ja hyvät asiat eteenpäin.”

  • Asukkaiden kuuleminen, ohjaus ja neuvonta, viestintä (verkkosivut), Osallistu ja vaikuta –verkkosivu, asiakaspalaute, asukaskyselyt, Palvelutori, aloitteet, some-vuorovaikutus, palautepalvelu (e-Palaute) , Erätauko-dialogit
 • Suunnittelemaan Lahtea ja sen palveluita yhdessä
  ”Meidät kutsutaan kehittämään Lahtea, sen toimintaa ja palveluita yhdessä eri toimijoiden kanssa. Olemme aktiivisia sekä uusien että olemassa olevien palveluiden ja asuinalueiden ideoinnissa ja suunnittelussa. Meitä ei ainoastaan kuulla, vaan olemme Lahden kanssa vuorovaikutuksessa: tiedämme, miten osallistumisemme vaikuttaa yhteiseen hyvään.”

  • Yhteiskehittäminen, OmaLahti-tilaisuudet, kokemusasiantuntijat, kävelykierrokset, asukasillat, työpajat, karttakyselyt, raadit kuten Kestävän liikkumisen asukasraati, osallistava suunnittelu, esim. Metsäkankaan nuorisotila ja leikkialueiden arviointi yhdessä lasten kanssa.
 • Osallistumaan päätöksentekoon
  ”Me lahtelaiset osallistumme päätöksentekoon eri tavoin hyödyntämällä monipuolisesti osallistumisen eri tapoja edustuksellisen demokratian rinnalla. Näin vaikutamme Lahtea, yhteisöä ja alueita koskeviin asioihin.”

  • Äänestäminen vaaleissa, kunnan viralliset toimielimet, kumppanuuspöydät, osallistuva budjetointi, neuvostot, valtuustot, ympäristöraati ja muut asukasfoorumit.
 • Vaikuttamaan kaupungin kehityskohteisiin luomalla omaa toimintaa
  ”Olemme arjen taistelijoita. Luomme tapahtumia ja toimintaa omassa yhteisössämme ja lisäämme yhteisöllisyyttä sekä hyvinvointia alueellamme. Lahti tukee meitä tarjoamalla kannustimia, välineitä, tiloja sekä resursseja omaehtoiseen toimintaamme.”

  • Projektituet, yhteisöjen avustukset, vapaaehtoistoiminta, järjestöt, osallistuva budjetointi, talkoot.

Osallisuutta Lahden kaupungissa koordinoivat