Hyppää sisältöön
Erätaukokeskustelu

Osallisuuteen työkaluja

Lahdessa päättyi keväällä 2023 sosiaalisen kestävyyden hanke, Kestävää osallisuutta Lahdessa, jonka tavoitteena oli jatkaa ja vahvistaa Lahden kaupungin osallisuustyötä ja luoda uusia osallisuuden muotoja ja malleja poikkihallinnollista yhteistyötä ja sisäistä vuorovaikutusta vahvistamalla. Päämääränä oli edistää ja kehittää erilaisia malleja, joiden avulla parannetaan asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia, mutta myös vahvistetaan kaupungin sisäistä osallisuustyötä. Hanke sai osarahoituksen Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta.

Hankkeessa edistettiin ja kehitettiin useita osallisuuden toimintamalleja, luotiin osallisuuden kentälle työkaluja sekä vakiinnutettiin ne osaksi kaupungin toimintaa.

”Lahti on kaikkien lahtelaisten kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua yhteisön kehittämiseen. Tarjoamme kaikenikäisille asukkaille monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia, ja kehitämme lahtelaisten yhteisöllisyyttä sekä me-henkeä.”

Lahden kaupungin strategia, Tehty kestäväksi 2030
 • Skididialogi on Erätauko-keskusteluun perustuva malli, jossa lapset ja nuoret – niin hiljaisemmat kuin kovaäänisetkin – saavat tuoda esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan ajankohtaisista asioista. Skididialogin avulla vahvistetaan vuorovaikutus- ja dialogitaitoja ja rakennetaan yhteistä ymmärrystä lasten, nuorten ja aikuisten välillä tuomalla heidät yhteisen dialogin äärelle käymään yhteiskunnallista keskustelua.

  ”Kuuntele, älä luo ratkaisuja etukäteen.”

  Skididialogi on rakentavan keskustelun työkalu, jossa tavoitteena on kuulla erilaisia ajatuksia ja kokemuksia käsiteltävästä aiheesta ja sitä kautta lisätä yhteistä ymmärrystä. Osallistujat ovat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden iästä tai statuksessa riippumatta.

  Lahdessa perusopetuksessa järjestetään Skididialogeja omien luokkien kesken ja myös koulukohtaisesti. Joka syksy ja kevät järjestetään alueellisia Skididialogeja, joihin kutsutaan sen alueen kouluista oppilaita, ja lasten ja nuorten parissa työskenteleviä aikuisia keskustelemaan

  Skididialogia hyödynnetään kehittämisessä, kun halutaan ymmärtää lasten ja nuorten kokemuksia käsiteltävästä aiheesta.

  Lue lisää ja tutustu tarkemmin Skididialogiin.

 • Miniskididialogi on Skididialogista varhaiskasvatukseen rakennettu malli, jossa myös päiväkoti-ikäiset lapset otetaan mukaan keskusteluun heitä koskevissa asioissa. Miniskididialogin ajatus on yhteneväinen Skididialogin kanssa, mutta toteutustavassa on eroavaisuuksia.

  Lue lisää ja tutustu tarkemmin Miniskididialogiin. 

 • Kumppanuuspöydät ovat epäpoliittinen paikallisdemokratian malli, joidenka tavoitteena on on edistää oman alueensa yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta ja sitä kautta lisätä vuoropuhelua koko kaupungissa. Lahden kaupungissa toimii neljä alueellista kumppanuuspöytää.

  Lue lisää kumppanuuspöytien toiminnasta esittelystä ja verkkosivuilta. 

 • Osallisuustyön suunnittelua ja toteuttamista varten luotiin osallisuuden suunnittelupohja, joka niin muiden kuntien kuin kaupunkien tai organisaatioiden hyödynnettävissä. Pohja on luotu työkaluksi helpottamaan osallisuustyön suunnittelu, toteuttamista ja huomioimaan erilaiset vaiheet osallisuustyössä ja myötäilee Lahden kaupungin osallisuusmallia.

  Lataa osallisuuden suunnittelupohja

Kuvia osallisuustilaisuuksista

Lisätietoja