Hyppää sisältöön

Osallisuuden tavat

Näin mukaan

Jotta kaikki voivat osallistua omien voimavarojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti, eikä kukaan jää ulkopuolelle, kutsumme sinut mukaan eri tavoin. Tervetuloa!

 • Meille kerrotaan kaupungin toiminnasta sekä pyydetään palautetta ja ideoita kaupungille. Siten Lahdessa tiedetään tarpeistamme kunnan palveluihin, asuinalueisiin sekä kehityshankkeisiin. Jaamme ilahduttavat kokemuksemme, tulevat tapahtumat ja hyvät asiat eteenpäin.

  Näiden avulla pääsen osallistumaan: 
  Asukkaiden kuuleminen, ohjaus ja neuvonta, Osallistu ja vaikuta –verkkosivu, asiakaspalaute, asukaskyselyt, Palvelutori, aloitteet, some-vuorovaikutus, e-Palaute, Erätauko-dialogit, Skididialogit.

 • Meidät kutsutaan kehittämään Lahtea, sen toimintaa ja palveluita yhdessä eri toimijoiden kanssa. Olemme aktiivisia sekä uusien että olemassa olevien palveluiden ja asuinalueiden ideoinnissa ja suunnittelussa. Meitä ei ainoastaan kuulla, vaan olemme Lahden kanssa vuorovaikutuksessa: tiedämme, miten osallistumisemme vaikuttaa yhteiseen hyvään.

  Näiden avulla pääsen osallistumaan: 
  Yhteiskehittäminen, OmaLahti-tilaisuudet, kokemusasiantuntijat, kävelykierrokset, asukasillat, työpajat, karttakyselyt, raadit, osallistava suunnittelu.

 • Me lahtelaiset osallistumme päätöksentekoon eri tavoin hyödyntämällä monipuolisesti osallistumisen eri tapoja edustuksellisen demokratian rinnalla. Näin vaikutamme Lahtea, yhteisöä ja alueita koskeviin asioihin.

  Näiden avulla pääsen osallistumaan: 
  Äänestäminen vaaleissa, kunnan viralliset toimielimet, kumppanuuspöydät, osallistuva budjetointi, neuvostot, valtuustot, ympäristöraati ja muut asukasfoorumit.

 • Olemme arjen taistelijoita. Luomme tapahtumia ja toimintaa omassa yhteisössämme ja lisäämme yhteisöllisyyttä sekä hyvinvointia alueellamme. Lahti tukee meitä tarjoamalla kannustimia, välineitä, tiloja sekä resursseja omaehtoiseen toimintaamme.

  Näiden avulla pääsen osallistumaan: 
  Projektituet, yhteisöjen avustukset, vapaaehtoistoiminta, järjestöt, osallistuva budjetointi, talkoot.

Osallisuuden muodot

Edustuksellisia toimielinmalleja

 • Asukasraadit
 • Kumppanuuspöydät
 • Nuorisovaltuusto
 • Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kokeilussa olevia osallistumisen tapoja

Vuorovaikutusta tukevat menetelmät

 • OmaLahti-tilaisuudet
 • Erätaukokeskustelut
 • Skididialogit

Kohtaamispaikkoja ja palveluja

 • Palvelutori ja Lahti-Piste kauppakeskus Triossa
 • Takatasku
 • Digitaaliset alustat

Opitaan muilta

 • Kerätään ja jaetaan parhaita käytäntöjä ja vaikutuksia