Hyppää sisältöön

Osallisuuden tavoitteet

Osallisuuden tavoitteena on, että Lahdessa jokainen asukas ja toimija kokee mielipiteensä olevan merkityksellinen ja saa sen kuulluksi. Yhdessä sovitut linjaukset kutsuvat osallistumaan, vahvistamaan mielikuvaa yhdessä tekevästä Lahdesta sekä ovat työkaluna kaupunkiorganisaatioille ja työntekijöille. Osallisuusmallissa huomioidaan kaupungin strategiset tavoitteet.

Malli on luotu yhdessä lahtelaisten, päättäjien ja kaupungin työntekijöiden kanssa keväällä 2020.

Osallisuusmalli kuvaa

  • Lahden kaupungin osallisuustyön tavoitteet, toimintatavat ja lupaukset kaupunkilaisille sekä eri sidosryhmille.
  • Yhteiset pelisäännöt kaupungin työntekijöille, joiden avulla tavoitteisiin pyritään.

Yhdessä teemme elinvoimaisempaa ja yhteisöllisempää Lahtea.

  • Kutsumme asukkaat, yritykset ja yhteisöt dialogiin kanssamme rakentamaan kestävää kaupunkia, jossa yhteisöllisyys voi kukoistaa. Osallisuuden tavoitteena on kestävä kaupunki, jossa hyvinvointi yhdistyy ympäristöstä huolehtimiseen.

  • Lahtelaisilla ja alueen toimijoilla on tärkeää kokemusta, raikkaita ja loistavia ideoita sekä uusia näkökulmia, jotka auttavat kaupunkia uudistumaan. Viestimme näkyvästi ja avoimesti osallistumismahdollisuuksista Lahdessa sekä kuinka osallistuminen ja saadut näkemykset ovat vaikuttaneet. Kaupungin työntekijät kuuntelevat aktiivisesti, minkälaisia asioita nousee pinnalle eri kanavissa.

  • Kutsumme kaikki lahtelaiset, lapsista vanhuksiin, yrittäjistä opiskelijoihin mukaan kaupungin kehittämiseen. Huomioimme kielelliset ja kulttuuriset erot sekä erityisryhmät. Kehitämme jatkuvasti vuorovaikutuskeinoja ja kohtaamispaikkoja eri kanavissa saadaksemme yhä useamman lahtelaisen mukaan. Kannustamme kuntalaisia oman toiminnan kehittämiseen.