Lahden kaupungin hankintapalvelut, Lahden seudun hankintatoimi

Lahden kaupungin Hankintapalvelut-yksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin keskitetystä hankintatoiminnasta sekä toimia kaupunkiseudun kuntien ja siihen kuuluvien konserniyhteisöjen ja säätiöiden sekä muiden julkisyhteisöjen yhteishankintayksikkönä. Tässä yhteydessä siitä käytetään nimitystä Lahden seudun hankintatoimi.

Hankintapalvelut vastaa toimialarajat ylittävien tuotteiden eli ns. yhteishankintatuotteiden kilpailuttamisesta, tiedottamisesta ja valvonnasta. Lisäksi hankintapalvelut auttaa kaupungin yksikköjä julkiseen hankintaan liittyvissä kysymyksissä sekä ns. erillishankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Muille hankintatoimen jäsenkunnille ja -yhteisöille hankintapalvelut tarjoaa tukea hankintoihin erikseen sovittavalla tavalla.

Rakennusurakat sekä teknisen ja ympäristötoimialan suunnittelu- ja erinäiset asiantuntijatehtävät kilpailuttaa Lahdessa tekninen ja ympäristötoimiala sekä Lahden Tilakeskus.

Hankintaohjelma

Lahden kaupungin hankintaohjelma tähtää siihen, että hankinnoissa tunnistetaan yhteiskuntavastuuseen liittyvät tekijät sekä otetaan ne huomioon parhaalla mahdollisella tavalla hankintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ohjelman avulla vahvistetaan kaupungin hankintojen ja investointihankkeiden strategiasta lähtevää tavoitteen asettelua (työllistäminen, tuottavuus, kilpailukyky ja elinkeinotavoitteet, ympäristötavoitteet) ja tuetaan niiden toteutusta.

Kilpailutukset

Hankintalain kynnysarvot ylittäviä kilpailutuksia koskevat hankintailmoitukset julkaistaan TEM:n ylläpitämällä kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä HILMA-ilmoituskanavalla. Hankintapalveluiden kilpailutuksissa tarjoukset jätetään pääosin Tarjouspalvelu.fi:ssä, jossa tarjouspyyntöasiakirjat ovat maksutta luettavissa rekisteröityneille käyttäjille. Kansallisen kynnysarvon alittavia kilpailutuksia tehdään HankintaSampo-palvelussa.

Sähköiset tuotekatalogit

Lahden kaupunki käsittelee sähköiset tuotehinnastonsa Back Office Services Oy BOS:n toimesta. BOS:lla on web-perustainen palvelu, johon toimittajien edellytetään lataavan Lahden kaupungin sähköisen hinnaston ja hinnastomuutokset. Toimittajat voivat olla yhteydessä BOS:iin tarvitessaan lisätunnuksia, käyttöohjeita tai opastusta helpdesk@bosoy.com

Yhteystiedot

 

 

 

Seudullinen yhteistyö

Hankintatoiminta on organisoitu Lahden seudulla usean kunnan ja julkisyhteisön väliseksi yhteistoiminnaksi, ns. hankintarenkaaksi. Operatiivisena yksikkönä toimii Lahden kaupungin hankintapalvelut.

Yhteistyön tavoitteena on saavuttaa toiminnallista ja taloudellista etua hankintapalveluiden ammattitaitoa ja volyymihankintojen hintaetua hyödyntäen.

Seudullista toimintaa ohjaa hankintatoimen ohjausryhmä, jossa kullakin kunnalla on edustus:

 • Asikkala, Pispa Aapo, talousjohtaja
 • Askola, Jahnsson Kari, controller
 • Hartola, Marttinen Annika, hallintopäällikkö
 • Heinola, Malin Sinikka, hallintopäällikkö 
 • Kärkölä, Sallila Pertti, kunnaninsinööri
 • Lahti, Halonen Minna, hankintapäällikkö (esittelijä)
 • Lahti, Jylhä Olli, hankinta-asiantuntija (sihteeri)
 • Lahti, Lahtinen Heli, lakimies (puheenjohtaja)
 • Myrskylä, hallintojohtajan Camilla Söderström
 • Padasjoki, Laakso Kristiina, hallintojohtaja
 • Pukkila, Haanela Eija, kunnaninsinööri
 • Sysmä, Simola Merja, vs. hallintojohtaja