Siirry suoraan sisältöön

Hakeminen lukioon

Lukiokoulutukseen haetaan yhteishaussa opintopolku.fi-sivun kautta.
Lukio-opiskelijoita tauolla

Lahden lukiokoulutuksen kevään 2018 yhteishaun hakuoppaan pdf- ja digilehtiversiot sekä tiiviin sähköisen esityksen löydät sivun linkkilaatikosta.

 _ _ _ _

Lukioon hakeminen ja valintakriteerit 2018  

 • Lukiokoulutukseen haetaan yhteishaussa 20.2.–13.3.2018 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Katso tarkemmat hakuohjeet lukioiden kotisivuilta
 • Hakija täyttää yhteishakulomakkeen ja Lahden kaupungin lukioiden sähköisen ainevalintakortin
 • Erityislinjoille haettaessa tutustu lisäksi linjakohtaisiin hakuohjeisiin
 • Yhteishaussa voit hakea viiteen opiskelupaikkaan. Kaikki viisi hakutoivetta kannattaa käyttää
 • Hakutoivejärjestys on sitova, joten mieti järjestys tarkkaan
 • Opiskelijat valitaan hakutoivejärjestyksen mukaan sekä lukuaineiden keskiarvon mukaisessa järjestyksessä, lukuaineiden minimikeskiarvo 7,0 *)
 • Lukioiden erityislinjoille pääsyyn vaikuttavat lisäksi menestyminen valintakokeessa, harrastuneisuus ja lisänäytöt.
 • Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa
 • Tieto yhteishaun tuloksista aikaisintaan to 14.6.2018
 • Ilmoittautuminen ti 19.6.2018 ja opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään to 28.6.2018

*) Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo lasketaan seuraavista oppiaineista: Äidinkieli ja kirjallisuus, A1-, A2-, B1 ja B2- kielet, matematiikka, biologia, maantieto, fysiikkia, kemia, terveystieto, uskonto/elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi.

Hakujärjestyksellä on väliä

Yhteishaussa voit hakea viiteen opiskelupaikkaan. Kaikki viisi hakutoivetta kannattaa käyttää. Hakutoivejärjestys on sitova, joten mieti järjestys tarkkaan.

Yhteishaussa ensimmäiseksi vaihtoehdoksi valittuun lukioon pääsy toteutuu, kun hakijan keskiarvo tai pisteet oikeuttavat opiskelupaikkaan kyseisessä lukiossa. Vaihtoehdot 2–5 otetaan tämän jälkeen automaattisesti huomioon Opintopolku-järjestelmässä. Lukiokoulutukseen hakeuduttaessa ensimmäisestä hakutoiveesta ei saa lisäpisteitä. Lahden lukioissa ensimmäisen vuoden aikana ei voi vaihtaa ylemmältä toiveelta alemmalle. Valinta tehdään lukiokohtaisesti.

Kaupungin lukioiden opiskelijamäärät ja aloituspaikat

 

 *) sisäänpääsyn alin keskiarvo vaihtelee vuosittain, keskiarvot yhteisvalinnasta 2017

Lahden lyseon entisen luma-linjan sijaan seuraavassa yhteishaussa 2018 on luonnontieteen, matematiikan ja teknologian lumate-linja, aloituspaikkoja 50. 

Nastopolin lukion yleislinjan aloituspaikkoja 72. Yhteishaussa 2018 ei ole enää erillistä Nastopolin tekniikkalinjaa.