Siirry suoraan sisältöön

Hakeminen lukioon

Lukiokoulutukseen haetaan kevään yhteishaussa opintopolku.fi-sivun kautta. -  Tieto yhteishaun tuloksista aikaisintaan to 11.6.2020. Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään to 25.6.2020. Katso vastaanottamiseen liittyvät ohjeet sen lukion kotisivulta, mihin olet tullut valituksi. Varasijat voimassa 14.8.2020 asti.
 
Lukio-opiskelijoita tauolla

Lukioon hakeminen ja valintakriteerit  

 • Lukiokoulutukseen haetaan seuraavan kerran yhteishaussa tammi-helmikuussa 2021. (Hakuaika 2020: 18.2.–10.3.2020 klo 15.00 mennessä )osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Katso tarkemmat hakuohjeet lukioiden kotisivuilta
 • Hakija täyttää yhteishakulomakkeen ja Lahden kaupungin lukioiden sähköisen ainevalintakortin
 • Tutustu Lähden Lahden lukioon 2020 -hakuoppaaseen ja siitä tiivistettyyn sähköiseen esitykseen, infopakettiin.  
 • Erityislinjoille haettaessa tutustu lisäksi linjakohtaisiin hakuohjeisiin
 • Yhteishaussa voit hakea viiteen opiskelupaikkaan. Kaikki viisi hakutoivetta kannattaa käyttää
 • Hakutoivejärjestys on sitova, joten mieti järjestys tarkkaan
 • Opiskelijat valitaan hakutoivejärjestyksen mukaan sekä lukuaineiden keskiarvon mukaisessa järjestyksessä, lukuaineiden minimikeskiarvo 7,0. *)
 • Lukioiden erityislinjoille pääsyyn vaikuttavat lisäksi menestyminen valintakokeessa, harrastuneisuus ja lisänäytöt.
 • Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa
 • Tieto yhteishaun tuloksista aikaisintaan to 11.6.2020
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään to 25.6.2020.  Katso vastaanottamiseen liittyvät ohjeet sen lukion kotisivulta, mihin olet tullut valituksi. Varasijat voimassa 14.8.2020 asti. Ilmoittautuminen ti 16.6.2020 on peruttu. 

*) Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo lasketaan seuraavista oppiaineista: Äidinkieli ja kirjallisuus, A1-, A2-, B1 ja B2- kielet, matematiikka, biologia, maantieto, fysiikkia, kemia, terveystieto, uskonto/elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi.

Hakujärjestyksellä on väliä

Yhteishaussa voit hakea viiteen opiskelupaikkaan. Kaikki viisi hakutoivetta kannattaa käyttää. Hakutoivejärjestys on sitova, joten mieti järjestys tarkkaan.

Yhteishaussa ensimmäiseksi vaihtoehdoksi valittuun lukioon pääsy toteutuu, kun hakijan keskiarvo tai pisteet oikeuttavat opiskelupaikkaan kyseisessä lukiossa. Vaihtoehdot 2–5 otetaan tämän jälkeen automaattisesti huomioon Opintopolku-järjestelmässä. Lukiokoulutukseen hakeuduttaessa ensimmäisestä hakutoiveesta ei saa lisäpisteitä. Lahden lukioissa ensimmäisen vuoden aikana ei voi vaihtaa ylemmältä toiveelta alemmalle. Valinta tehdään lukiokohtaisesti.

Kaupungin lukioiden opiskelijamäärät ja aloituspaikat

Tutustu Lähden Lahden lukioon 2020 sähköiseen esitysmateriaaliin.

 *) sisäänpääsyn alin keskiarvo vaihtelee vuosittain