Lukio-opinnoista

Lukiossa opiskelija voi valita opintonsa painotuksia, kursseja, suorittaa työ- ja tutkielmakursseja sekä diplomeja.
Kemian oppitunti.

Lahden lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Lahden kaupungin kaikissa lukioissa on yleislinja sekä laaja ainevalikoima. Seuraavassa lukio-opinnoista lyhyesti:

  • Mahdollisuus painottaa opintoja kieliin, matematiikkaan, reaaliaineisiin sekä taito- ja taideaineisiin.
  • Kursseja voi valita monipuoliselta kurssitarjottimelta ja kaikkien lukioiden tarjonnasta.
  • Yleislinjalle valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon ja hakutoivejärjestyksen perusteella.
  • Lukiossa opiskeltavia reaaliaineita ovat biologia, maantiede, fysiikka, kemia, uskonto (evankelisluterilainen, islam, ortodoksi), elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto sekä filosofia ja psykologia.
  • Tiirismaan lukiossa on mahdollisuus osallistua tuntijakokokeiluun, joka mahdollistaa reaaliaineiden suuremman valinnaisuuden. Lue lisää >>
  • Lukioissa tukiopetusta on mahdollista saada hyvin pieniä, rajallisia määriä.
  • Lukioissa ei tehdä hojkseja eli henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa.

Työ ja tutkielmakursseja - Diplomeja

Työ- ja tutkielmakursseja

Työ- ja tutkielmakursseja on fysiikassa, kemiassa, biologiassa, psykologiassa ja historiassa. Tarjoamme myös tietotekniikka-, yrittäjyys- , liikennekasvatus- ja erilaisia ylioppilastutkintoon valmistavia kursseja.

 Valtakunnalliset lukiodiplomit taito- ja taideaineissa

Valtakunnalliset lukiodiplomit voi suorittaa seuraavissa taito- ja taideaineissa: Kannaksessa kuvataide, media, teatteri, Lyseossa liikunta, Nastopolissa kuvataide sekä Tiirismaalla musiikki ja käsityö.