Siirry suoraan sisältöön

Liikennemerkit

Liikenteen ohjaamiseen voidaan käyttää liikennemerkkejä, liikennevaloja, tiemerkintöjä ja muita liikenteen ohjauslaitteita siten kuin tieliikenneasetuksessa säädetään.
Liikennemerkit

Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä. 

Liikennemerkkejä, liikenteen ohjausta ja rajoittamista sekä pysäköintiä tai tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevissa asioissa voit antaa palautetta kohdassa Asioi verkossa.

Liikennemerkkeihin ja tiemerkintöihin voi tutustua Liikenneviraston sivuilla.

Yhteystiedot

Sähköistä palautetta voit antaa kohdassa Asioi verkossa tai asioimalla Lahti-Pisteessä.