Liikennemerkit

Liikenteen ohjaamiseen voidaan käyttää liikennemerkkejä, liikennevaloja, tiemerkintöjä ja muita liikenteen ohjauslaitteita siten kuin tieliikenneasetuksessa säädetään.

Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä. 

Liikennemerkkejä, liikenteen ohjausta ja rajoittamista sekä pysäköintiä tai tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevissa asioissa ota  yhteys alueen suunnittelijaan.

  • Pohjoinen alue /Virolainen
  • Eteläinen alue /Markkula
  • Itäinen alue /Virolainen ja Markkula

Sähköistä palautetta voit antaa ePalautteen kautta. LInkki löytyy  kohdasta Asiointi ja palaute tämän sivun vasemmasta reunasta.

Liikennemerkkeihin ja tiemerkintöihin voi tutustua Liikenneviraston sivuilla.

Yhteystiedot