Siirry suoraan sisältöön

Suunnittelu

Katujen ja muiden väylien suunnittelu lähtee maankäytöstä ja etenee toteutukseen ja kunnossapitoon.

​Liikenteen ja väylien suunnittelu alkaa maankäytön suunnittelusta. Liikenteestä laaditaan erilaisia selvityksiä ja tavoitesuunnitelmia. Yleiskaavassa määritellään pääkatujen linjaukset ja annetaan suunnitteluohje. Katuverkosta voidaan laatia yleissuunnitelmia.

Asemakaavassa kadun paikka tarkentuu. Kaavassa osoitetulle katualueelle laaditaan katusuunnitelma ja liikennemerkkisuunnitelma. Suunnitelmasta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Katusuunnitelma tarkentuu rakennussuunnitelmassa, jonka mukaan katu toteutetaan. Kadun ja sen viheralueiden hoidon ja kunnossapidon tarpeet otetaan suunnittelussa huomioon.

Voit antaa sähköistä palautetta suunnittelusta kohdassa Asioi verkossa.

Osallistuminen

Kadun sijaintiin voit asukkaana vaikuttaa asemakaavatyön yhteydessä. 

Kadun tekniseen suunnitteluun voit vaikuttaa katusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Lue lisää oheiselta Kadunsuunnittelu-sivulta.

Kaupunki osallistuu valtion tiesuunnitelmien laatimiseen maantielain mukaisesti ja asettaa suunnitelmat yleisesti nähtäville. Lue lisää Tiensuunnittelu-sivulta.