Siirry suoraan sisältöön

Lahti polkenut Suomen pyöräilykaupunkien kärkijoukkoon

Tällä hetkellä 18 prosenttia kaupungin sisäisistä matkoista pyöräillään, mikä nostaa Lahden Suomen pyöräilykaupunkien kärkijoukkoon.
Talvipyöräilijä Aleksanterinkadulla

​Jalan ja pyörällä liikkumista suosiva ympäristö vaikuttaa kaupunkien toimivuuteen ja elävyyteen. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen on tehokas keino varmistaa liikenteen sujuvuus kasvavassa kaupungissa. Samalla luodaan houkuttelevaa ydinkeskustaa, jossa ihmiset viihtyvät kaduilla kuljeskellen, kävellen ja pyöräillen. Lahteen on perutettu Kestävän liikumisen asukasraati, ks linkki https://www.lahti.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/kest%C3%A4v%C3%A4n-liikkumisen-asukasraati .

Lahti on tiivis kaupunki, jossa neljännes kaikista matkoista tehdään kävellen, mikä on enemmän kuin keskimäärin muualla Suomessa. Asukkaista 74 prosenttia asuu viiden kilometrin eli noin 20 minuutin pyöräilymatkan päässä keskustasta. Koulumatkansa kävelee tai pyöräilee 66 prosenttia 6–15-vuotiaista.

Kaupungissa käveleminen ja pyöräileminen vähentävät paitsi autoilun ympäristöhaittoja ja liikenneruuhkia myös liikkumattomasta elämäntyylistä aiheutuvia terveysongelmia.

Henkilöautoilusta muihin kulkumuotoihin

Yksityisautoilun suhteellinen osuus kaupungin sisällä kuljetuista matkoista on vähentynyt 20 vuoden aikana. Autolla kuitenkin kuljetaan vielä yli puolet alle viiden kilometrin pituisista matkoista. Tämän vuoksi Lahdessa on edelleen paljon potentiaalia kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen erityisesti lyhyillä automatkoilla.

Joukkoliikenteen käyttö kasvussa

Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat 2014 kesällä tehdyn joukkoliikenneuudistuksen jälkeen olleet kasvusuunnassa. Bussimatkustajien määrä (7,1 miljoonaa) kasvoi viime vuonna 5,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lähtökohdat joukkoliikenteen suosion kasvuun ovat Lahdessa hyvät, sillä yli 80 prosenttia asukkaista asuu lähellä bussipysäkkiä, josta on joukkoliikenneyhteys vähintään 30 minuutin välein.

Lahden yleiskaava 2017–2020 pureutuu kestävään liikkumiseen

Lahden yleiskaavatyössä vuosina 2017–2020 kiinnitetään erityistä huomiota kestävän liikkumisen edistämiseen yhdyskuntarakenteen kehittämisen keinoilla. Lahden kaupunki laatii yleiskaavan valmistelun aikana Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman (Sustainable Urban Mobility plan), joka on Euroopan komission luoma toimintamalli eri kulkumuotojen yhteissuunnitteluun kaupunkitasolla. Sekä asukkaat että alueen yritykset pääsevät osallistumaan liikkumisen suunnitelman laatimiseen erilaisilla innostavilla tavoilla.Vuonna 1997 tehdyn liikennetutkimuksen ajankohta oli talvi, minkä vuoksi luku ei ole vertailukelpoinen pyöräilyn osalta. Vaikka tutkimustavat, -alueet ja tutkimuksen vuodenaika ovat eri tutkimuksessa olleet erilaisia, tulokset kertovat yleispiirteisesti tapahtuneen muutoksen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anna Huttunen
anna.huttunen(at)lahti.fi, p. 044 482 6176