Siirry suoraan sisältöön

Ympäristön tila

Kunnan on alueellaan huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta asianmukaisin menetelmin.

​Lahden kaupunki valvoo ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän ja pohjavesiensuojelun sekä meluntorjunnan toteutumista alueellaan. Ympäristön tilasta saadaan tietoa myös ympäristölupiin liittyvistä velvoitetarkkailuista ja erilaisten maankäyttöön liittyvien hankkeiden taustaselvityksistä.