Siirry suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Kielten opetuksessa luodaan siltoja eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan tietoa osaamillaan kielillä.

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Tekstien valinnassa otetaan huomioon lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet.

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen

Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita.

 Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan

  • erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella,
  • rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta,
  • käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä
  • käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.

 A-kielet

Elokuussa 2019 koulun aloittavien 1.luokkalaisten ensimmäinen vieras kieli eli A1-kieli alkaa ensimmäisenä kouluvuotena (1.8.2019 voimaan tulevan uuden opetussuunnitelman mukaisesti). Lahdessa ensimmäinen vieras kieli on kaikilla kouluilla englanti. Kyseisen ikäluokan siirtyessä 3.luokalle mahdollisuutena on valita A2-kieli, joka on valinnainen vieras kieli.

Ennen vuotta 2019 aloittaneiden koululaisten osalta ensimmäinen vieras kieli eli A1-kieli alkaa 3.luokalta. A2-kieli on 4.luokalla aloitettava valinnainen vieras keili, joka mahdollistaa englannin kielen A-oppimäärän opiskelun niille, joilla A1-kieli on jokin muu kieli kuin englanti.

B-kielet

B1-kielen eli toisen kotimaisen kielen opiskelu alkaa 6. luokalla (1.8.2016 voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman mukaisesti).

B2-kieli on 8. luokalla alkava valinnainen vieras kieli.