Siirry suoraan sisältöön

Kielitarjonta

Kielten opetuksessa luodaan siltoja eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan tietoa osaamillaan kielillä.

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Tekstien valinnassa otetaan huomioon lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet.

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen

Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita.

 Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan

  • erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella,
  • rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta,
  • käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä
  • käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.

 A-kielet

A1-kieli on 3. luokalla aloitettava ensimmäinen vieras kieli. A2-kieli on 4. luokalla aloitettava valinnainen vieras kieli, joka mahdollistaa englannin kielen A-oppimäärän opiskelun niille, joilla A1-kieli on jokin muu kieli kuin englanti.

Oppilaita voidaan alustavasti tutustuttaa tarjolla oleviin kielivaihtoehtoihin jo ennen A-oppimäärän opetuksen aloittamista. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi. Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien yhteydessä osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja tai opetustuokioita.

B-kielet

B1-kielen eli toisen kotimaisen kielen opiskelu alkaa 6. luokalla (1.8.2016 voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman mukaisesti).

B2-kieli on 8. luokalla alkava valinnainen vieras kieli.