Siirry suoraan sisältöön

A1-kielitarjonta 3. lk

Tulevat kolmasluokkalaiset valitsevat ensimmäisen vieraan A1-kielen tammikuussa. Lahden kaikissa kouluissa voidaan valita englanti. Muita vaihtoehtoja ovat ranska, ruotsi, saksa ja venäjä.

A1-kielivalinta on ajankohtainen kaikille tuleville kolmasluokkalaisille. Painotettuun opetukseen he voivat halutessaan hakea. A1-kielivalinta ja mahdollinen painotettuun opetukseen hakeminen tehdään ensisijaisesti sähköisesti samalla  lomakkeella Wilman kautta huoltajan tunnuksilla. Syksyn 2018 tulevien kolmasluokkalaisten kielivalinta ja hakuaika painotettuun opetukseen 3.-6. lk on 12. -  22.1.2018 klo 15:een mennessä. 

Ensimmäisen vieraan A1-kielen valinnasta ja jatkumo yläkouluun

Ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi Lahden kaikissa kouluissa voidaan valita englanti. Muita vaihtoehtoja ovat
ranska: Länsiharjun koulu > Opinnot jatkuvat yläkoulussa Salpausselällä.
ruotsi: Lotilan koulu > Opinnot jatkuvat yläkoulussa Tiirismaalla.
saksa: Ahtialan, Harjun, Jalkarannan, Mukkulan, Launeen ja Myllypohjan koulut > Opinnot jatkuvat yläkoulussa Ahtialassa, Salpausselällä, Mukkulassa tai Launeella.
venäjä: Harjun koulu > Opinnot jatkuvat yläkoulussa Tiirismaalla.

Englanti on valittu oletuksena A1-kieleksi kaikille ELI valinta on tarpeen suorittaa vain, mikäli kielivalinta poikkeaa oletuksesta. Tällöin sellaisten huoltajien, jotka eivät halua lapselleen muuta A1-kieltä tai hakea painotettuun opetukseen, ei tarvitse lomaketta täyttää.

Mikäli valitsette saksan, valitkaa silloin kuudesta saksan kieltä tarjoavasta koulusta asuinpaikkaanne lähinnä sijaitseva koulu.

Oppilaat, jotka ovat valinneet 3. luokalta alkaen muun kielen kuin englannin, voivat halutessaan aloittaa vapaaehtoisen englannin A2-kielen opiskelun 4. luokalla.

Ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielen ryhmiä muodostetaan peruskoulujen kolmannelle luokka-asteelle, mikäli näitä kieliä opiskelemaan ilmoittautuu vähintään 12 oppilasta. Ellei johonkin kouluun muodostu ko. kieliryhmää, oppilaalla on oikeus niin halutessaan siirtyä sellaisen koulun oppilaaksi, johon kieliryhmä voidaan muodostaa. Kieliryhmien muodostamisesta koulut tiedottavat huoltajille maaliskuussa 2017.

Jos valitsette lapsellenne englannin kielen A1 -kieleksi, hän lukee sitä peruskoulun loppuun saakka. Peruskoulun 6. luokalla alkaa ruotsin kielen opiskelun. Peruskoulun 8. luokalla on mahdollisuus valita valinnaisaineena ranska, saksa tai venäjä.

Jos haluatte lapsellenne alakoulussa kolme kieltä, valitsette 3. luokalta alkavaksi A1 -kieleksi ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. 4. luokalta voitte valita vapaaehtoisena A2 -kielenä englannin, jota oppilas opiskelee peruskoulun loppuun saakka. Peruskoulun päättövaiheessa oppilas saavuttaa vapaaehtoisessa englannin kielessä saman tason kuin peruskoulun 3. luokalta aloittaneetkin (A1 -kielen tason). Tällainen oppilas voi lukiossa opiskella kahta A-kieltä.

A1-kielivalinta ja painotettu opetus 

Kielivalinta on määräävä tekijä silloin, kun A1-kieleksi valitaan jokin muu kuin englannin kieli. Esimerkiksi jos oppilas valitsee ranskan, niin hän voi halutessaan hakea vain luonnontieteen ja matematiikan painotettuun opetukseen Länsiharjun koulussa, eli tällöin muu painotettu opetus ei ole mahdollinen.

Ao. taulukosta näet, mikä Lahden kaupungin koulujen A1-kielivalinta mahdollistaa minkäkin painotetun opetuksen valinnan.  

Kieli 
 
​AlakouluAlakoulujen mahdollinen painotus
​Englanti
 

 

 
​kaikki koulut​kaikki painotukset:
musiikki / Lotila,
käsityö / Laune,
luonnontiede ja matematiikka (luma) / Länsiharju,
liikunta / Jalkaranta, Mukkula taide / Kivimaa
Ranska​Länsiharjuluma / Länsiharju​
​RuotsiLotila​​musiikki / Lotila
​Saksa
 
​Ahtiala, Harju, Jalkaranta, Laune, Mukkula, Myllypohja​käsityö / Laune,
liikunta / Jalkaranta, Mukkula
​Venäjä​ Harju