Siirry suoraan sisältöön

Paikkatietoaineistot

Lahden kaupungin paikkatietoaineistot ovat saatavilla yleisimmissä paikkatietoformaateissa, sekä kaupungin rajapintapalveluiden kautta. Saatavilla on kartta- ja rekisteriaineistoja sekä näistä yhdistelemällä tuotettuja aineistoja.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/RakentaminenSite/PublishingImages/palvelut/tontit-ja-rakentaminen/kartta-ja-paikkatiedot/paikkatietoaineistot/kuvakollaasi_2016.jpg

​Paikkatieto on kokonaisuus, joka sisältää kohteen sijaintitiedon sekä ominaisuuksia kuvaavia tietoja, kuten tunnisteita, mittaushavaintoja, luokituksia ja kuvailuja. Paikkatieto voi kertoa tietyn rakennuksen sijainnin lisäksi sen, että rakennus on punainen ja kolmikerroksinen.

Ota aineistoista hyöty irti

Alla on listattu yleisimmät Lahden kaupungin ylläpidossa olevat kartta-aineistot. Paikkatietojärjestelmässä ylläpidettäviä rekisteriaineistoja ovat mm. kiinteistöön, rakennuksiin, kaavoihin ja väestöön liittyvät tiedot.

Osa aineistoistamme on saatavissa WMS- ja WFS -rajapintapalveluissamme, sekä kuntatietopalvelussa.

Internetkarttapalvelu

Osoite- ja palveluhaun lisäksi Internetkarttapalvelussa on nähtävissä useita kartta-aineistoja, kuten kaavakarttoja sekä ilmakuvia vuodesta 1946 alkaen. Palvelusta on myös mobiililaitteille optimoitu versio.

Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava on yhdistelmä lainvoimaisista asemakaavoista.

Kantakartta

Kantakarttaa käytetään kaavoituksen ja kunnallisteknisen suunnittelun pohjakarttana. Kantakartalla kuvattavia kohteita ovat kiinteistötiedot, rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maastokohteet, korkeustiedot ja nimistö.

Maanomistuskartta

Maanomistuskartta on kaupungin maaomaisuutta kuvaava teemakartta.

Opaskartta

Lahden seudun opaskartta kattaa viiden kaupungin/kunnan alueen (Asikkala, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila).

Ortoilmakuva

Ortoilmakuvat soveltuvat hyvin erilaisten suunnitelmien pohjaksi yhdessä esimerkiksi kantakartan kanssa. Kuvia on yksittäisiltä vuosilta vuosien 1946–2019 väliltä.

Virastokartta

Virastokartalla kuvataan kiinteistöjako, rakennukset, osoitenumerointi, nimistöä sekä liikenneverkko.

Teemakartat

Teemakartoissa tietty teema tai aihe kuvataan korostetummin kuin kartan muu sisältö. Teemakarttojen pohjana käytetään yleensä opas- ja virastokarttoja, mutta kuvaustapa ja mittakaava ovat vaihtelevat tarpeen mukaan. Valmistamme teemakarttoja kaupungin omaan tarpeeseen ja tilauksesta ulkoisille asiakkaille.

Kartta- ja asiakirjatilaukset

p. 044 416 3962, 044 018 7176
asiakaspalvelu.maankaytto@lahti.fi