Siirry suoraan sisältöön

Suunnittelukohteet

Peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteiden suunnittelutyö kilpailutetaan hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen. Suunnittelutyöhön osallistuvat tilaajan, kohteen käyttäjän ja suunnittelijan edustajat. Suunnittelu jatkuu koko rakentamisen ajan.
Rakokiven monitoimitalon havainnekuva

Rakokiven monitoimitalo

Nastolan Rakokiveen on suunnitteilla uusi betonirakenteinen monitoimitalo, jossa tulee toimimaan alakoulun ja 1–9 luokkien lievästi kehitysvammaisten opetuksen lisäksi kirjasto, päiväkoti ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n valmistuskeittiö. Valmistuttuaan monitoimitalo korvaa nykyisen Rakokiven koulun, Rakokiven, Huokukujan ja Niittytien päiväkodit sekä Nastolan kirjaston.

Monitoimitalon tieltä puretaan 1970-luvulla rakennetut koulu ja kirjasto. Rakentamisen ajaksi osalle oppilaista tarvitaan väistötilat, joiden hankinta on käynnissä. Monitoimitalohankkeelle on asetettu korkeat sisäilmatavoitteet ja suunnittelussa panostetaan siihen, että eri tiloja voidaan käyttää eri tavoin. Rakennusprojektin yhteydessä toteutetaan kehityshanke, jonka tavoitteena on kehittää betonirakentamisen laatua. Rakentaminen alkaa keväällä 2019 ja päättyy loppuvuonna 2020.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tom Holmlund, p. 050 559 4234

Paavolan kampus

Paavolan kampusalue sijaitsee Lahden keskustaajamassa, Paavolan kaupunginosassa. Kampus muodostetaan alueella nykyisin olevista koulu- ja oppilaitosrakennuksista perusparantamalla, laajentamalla sekä osittain vanhimpien osien korvaamisella uusilla.

Rakennukset ovat Lahden aikuiskoulutuskeskus (Kirkkokatu 16), jossa tällä hetkellä toimivat Tiirismaan lukio ja Wellamo-opisto (kansalaisopisto), Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin rakennus (Kannaksenkatu 22) sekä Kannaksen lukiorakennus (Kannaksenkatu 20), johon tehdään hankkeen yhteydessä ainoastaan toiminnallisia muutoksia.

Kirkkokatu 16 perusparannetaan Tiirismaan peruskoulun käyttöön. Sen yhteyteen rakennetaan myös laajennusosa, johon sijoittuu perusopetuksen ateriapalvelutilat sekä kampuksen yhteiskäyttöiset liikuntatilat.

Ammattikorkeakoulun toiminta on siirtynyt Kannaksenkatu 22:sta kesäkuussa 2018 uusiin toimitiloihinsa. Kannaksenkadun rakennuksen A-osassa ei ole tällä hetkellä toimintaa, B-osassa on väliaikaisesti kaupungin päivähoidon ja nuorisopalvelujen toimintaa kevääseen 2019 saakka ja C-osan 3. kerroksessa toimii edelleen Salpauksen kultaseppäkoulutus aina vuoden 2019 loppuun saakka.

Rakennuksen vanhin eli A-osa tullaan purkamaan ja korvaamaan uudisosalla ja Kannaksenkatu 20 ja 22 yhdistetään fyysisesti toisiinsa rakentamalla niiden välille yhdyskäytävä.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Simo Lahtela, p. 044 416 3850

Humpulan päiväkoti

Humpulan päiväkoti rakennetaan Paavolaan (Laaksokatu 6), keskustan välittömään läheisyyteen. Päiväkoti palvelee ensisijaisesti keskustan asukkaita, mutta myös kauempana asuvia, koska päiväkoti on työssäkäyntireittien läheisyydessä.

Päiväkotiin tulee sijoittumaan 10 ryhmää ja jakelukeittiö. Päiväkoti suunnitellaan kustannustehokkaasti, energiataloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.
Työmaa-ajan Humpulan päiväkoti toimii nykyisissä väliaikaistiloissa. Päiväkodin rakentaminen alkaa syksyllä 2019.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tom Holmlund, p. 050 559 4234

Historiallisen museon kosteuskorjaukset

Rakennuksessa todetun sisäilmaongelman vuoksi korjataan kellarikerroksen rakenteiden kosteusvauriot ja poistetaan haitta-aineet. Samalla tehdään tilamuutoksia ja uusitaan talotekniikkaa. Selvitetään myös mahdollisuuksia voidaanko rakennuksen käytettävyyttä parantaa mm. hissiyhteydellä 3. kerrokseen ja näyttelytilojen kosteusvaihteluita pienentämällä. Rakennusvaiheen alustava aikataulu on lokakuu 2018 - lokakuu 2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 200 000 euron suuruisen avustuksen.

Lisätietoja

kunnossapitoinsinööri Harri Haara, p. 050 559 4222