Siirry suoraan sisältöön

Suunnittelukohteet

Peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteiden suunnittelutyö kilpailutetaan hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen. Suunnittelutyöhön osallistuvat tilaajan, kohteen käyttäjän ja suunnittelijan edustajat. Suunnittelu jatkuu koko rakentamisen ajan.
Launeen monitoimitalon havainnekuva

​Launeen monitoimitalo
Monitoimitalossa tulee toimimaan mm. päiväkoti, koulu, nuoriso- ja terveyspalvelut sekä Lahden aterian ateriapalvelu. Valmistuttuaan monitoimitalo korvaa nykyisen Launeen koulun, Salinkallion koulun, Mustikkamäen päiväkodin sekä Launeen nuorisotilan. Uudisrakennus sijoitetaan nykyisen Launeen koulun paikalle siten, että talosta on käyntiyhteys Laune-halliin.

Launeen monitoimitalon tavoitteena on toimia alueen yhteisöllisenä ja toiminallisena keskuksena. Rakennukseen luodaan yhteiskäyttöön soveltuvia avoimia tiloja, joita myös kansalaistoiminta voi hyödyntää. Tontille tehdään lisäksi turvalliset leikki- ja oleskelupihat. Rakentaminen aloitetaan keväällä 2018 ja monitoimitalon on tavoitteena olla valmis kesään 2020 mennessä.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tomi Tenhunen, p. 044 716 1976

Rakokiven monitoimitalo

Nastolan Rakokiveen on suunnitteilla uusi betonirakenteinen monitoimitalo, jossa tulee toimimaan alakoulun ja 1–9 luokkien lievästi kehitysvammaisten opetuksen lisäksi kirjasto, päiväkoti ja Lahden Aterian tuotantokeittiö. Valmistuttuaan monitoimitalo korvaa nykyisen Rakokiven koulun, Rakokiven, Huokukujan ja Niittytien päiväkodit sekä Nastolan kirjaston.

Monitoimitalon tieltä puretaan 1970-luvulla rakennetut koulu ja kirjasto. Rakentamisen ajaksi osalle oppilaista tarvitaan väistötilat, joiden hankinta on käynnissä. Monitoimitalohankkeelle on asetettu korkeat sisäilmatavoitteet ja suunnittelussa panostetaan siihen, että eri tiloja voidaan käyttää eri tavoin. Rakennusprojektin yhteydessä toteutetaan kehityshanke, jonka tavoitteena on kehittää betonirakentamisen laatua. Rakentaminen alkaa keväällä 2019 ja päättyy loppuvuonna 2020.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tom Holmlund, p. 050 559 4234

Kivimaan koulu

Kivimaan koulun vuonna 1972 rakennettu yläkoulu on purettu kesällä 2017. Tilalle rakennetaan uudisrakennus sekä siihen liittyvä liikuntahalli. Alakoulurakennuksessa tehdään korjaus- ja muutostöitä. Uudisrakennus on kaksikerroksinen, jotta tontille saadaan laajat leikki- ja oleskelupihat. Uusi rakennus yhdistetään vanhempaan alakoulurakennukseen, mikä helpottaa tilojen yhteiskäyttöä.

Koulun uudisosan ja liikuntahalliosan rakentaminen ajoittuu välille kevät 2019 – kevät 2020. Liikuntasaliosa valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Vanhan koulun muutostyöt ja korjaukset alkavat vuoden 2020 keväällä ja valmistuvat kesällä 2021.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Tomi Tenhunen p. 044 716 1976

Naumin-Isorannan leirikeskus

Sysmän Karilanmaalla sijaitsevaa Isorannan leiritupa- ja majoitusrakennus rakennetaan erityisesti lahtelaisten lasten ja nuorten leiri-, retki- ja kurssikäyttöön. Hirsirakenteinen leiritupa- ja majoitusrakennus  tulee palvelemaan alueen ympärivuotista käyttöä. Rakennus sisältää leirialueen sauna-, ruokailu- ja keittiötilat sekä yöpymistilat noin 30 hengelle.

Historiallisen museon kosteuskorjaukset

Rakennuksessa todetun sisäilmaongelman vuoksi korjataan kellarikerroksen rakenteiden kosteusvauriot ja poistetaan haitta-aineet. Samalla tehdään tilamuutoksia ja uusitaan talotekniikkaa. Selvitetään myös mahdollisuuksia voidaanko rakennuksen käytettävyyttä parantaa mm. hissiyhteydellä 3. kerrokseen ja näyttelytilojen kosteusvaihteluita pienentämällä. Rakennusvaiheen alustava aikataulu on lokakuu 2018 - lokakuu 2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 200 000 euron suuruisen avustuksen.

Lisätietoja:

kunnossapitoinsinööri Harri Haara, puh. 050 559 4222