Siirry suoraan sisältöön

Suunnittelukohteet

Peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteiden suunnittelutyö kilpailutetaan hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen. Suunnittelutyöhön osallistuvat tilaajan, kohteen käyttäjän ja suunnittelijan edustajat. Suunnittelu jatkuu koko rakentamisen ajan.
Humpulan päiväkodin havainnekuva

Humpulan päiväkoti

Humpulan päiväkoti rakennetaan Paavolaan (Laaksokatu 6), keskustan välittömään läheisyyteen. Päiväkoti palvelee ensisijaisesti keskustan asukkaita, mutta myös kauempana asuvia, koska päiväkoti on työssäkäyntireittien läheisyydessä.

Päiväkotiin tulee sijoittumaan 10 ryhmää ja jakelukeittiö. Päiväkoti suunnitellaan kustannustehokkaasti, energiataloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. 
Työmaa-ajan Humpulan päiväkoti toimii nykyisissä väliaikaistiloissa. Päiväkodin rakentaminen alkaa syksyllä 2019.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tom Holmlund, p. 050 559 4234

Paavolan kampus

Paavolan kampusalue sijaitsee Lahden keskustaajamassa, Paavolan kaupunginosassa. Kampus muodostetaan alueella nykyisin olevista koulu- ja oppilaitosrakennuksista perusparantamalla, laajentamalla sekä osittain vanhimpien osien korvaamisella uusilla.

Rakennukset ovat Lahden aikuiskoulutuskeskus (Kirkkokatu 16), jossa tällä hetkellä toimivat Tiirismaan lukio ja Wellamo-opisto (kansalaisopisto), Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin rakennus (Kannaksenkatu 22) sekä Kannaksen lukiorakennus (Kannaksenkatu 20), johon tehdään hankkeen yhteydessä ainoastaan toiminnallisia muutoksia.

Kirkkokatu 16 perusparannetaan Tiirismaan peruskoulun käyttöön. Sen yhteyteen rakennetaan myös laajennusosa, johon sijoittuu perusopetuksen ateriapalvelutilat sekä kampuksen yhteiskäyttöiset liikuntatilat.

Ammattikorkeakoulun toiminta on siirtynyt Kannaksenkatu 22:sta kesäkuussa 2018 uusiin toimitiloihinsa. Kannaksenkadun rakennuksen A-osassa ei ole tällä hetkellä toimintaa, B-osassa on väliaikaisesti kaupungin päivähoidon ja nuorisopalvelujen toimintaa kevääseen 2019 saakka ja C-osan 3. kerroksessa toimii edelleen Salpauksen kultaseppäkoulutus aina vuoden 2019 loppuun saakka.

Rakennuksen vanhin eli A-osa tullaan purkamaan ja korvaamaan uudisosalla ja Kannaksenkatu 20 ja 22 yhdistetään fyysisesti toisiinsa rakentamalla niiden välille yhdyskäytävä.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Simo Lahtela, p. 044 416 3850

Renkomäen monitoimitalo 

Renkomäen monitoimitalo on tarkoitus toteuttaa uudisrakennuksena nykyisen Renkomäen koulun viereen ja osittain nykyisen kirjaston paikalle. Renkomäen tulevaan monitoimitaloon sijoittuvat päiväkoti, koulu ja kirjasto. Monitoimitalon käyttäjinä on 560 oppilasta

Rakennus toteutetaan mahdollisimman suurelta osin hirsirakenteisena, mikäli hirsirakenteinen ratkaisu ei kilpailutusvaiheessa osoittaudu epätarkoituksenmukaiseksi. Vuoden 2019 talousarvioon on kirjattu tavoite toteuttaa Renkomäen monitoimitalo elinkaarimallilla.

Mikäli monitoimitalon rakennustyöt päästään aloittamaan heti keväällä 2021, monitoimitalo valmistuisi vuodenvaihteessa 2022–2023.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tero Harju, p. 050 398 5560

Historiallisen museon kosteuskorjaukset

Rakennuksessa todetun sisäilmaongelman vuoksi korjataan kellarikerroksen rakenteiden kosteusvauriot ja poistetaan haitta-aineet. Samalla tehdään tilamuutoksia ja uusitaan talotekniikkaa. Selvitetään myös mahdollisuuksia voidaanko rakennuksen käytettävyyttä parantaa mm. hissiyhteydellä 3. kerrokseen ja näyttelytilojen kosteusvaihteluita pienentämällä. Rakennusvaiheen alustava aikataulu on lokakuu 2018 - lokakuu 2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 200 000 euron suuruisen avustuksen.

Lisätietoja:
kunnossapitoinsinööri Harri Haara, p. 050 559 4222