Siirry suoraan sisältöön

Maksut, taksa

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään voimassa olevassa taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla.
Nastola

​Luvat

Rakennusvalvonta perii rakennusluvan käsittelystä ja muista rakennusvalvonnan toimenpiteistä vahvistettujen taksojen mukaiset maksut. Lupa-asioissa maksu koostuu perusmaksusta ja kokonaisalan mukaan määräytyvästä maksusta.

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennusvalvonta perii rakennusluvan valvontamaksun yhteydessä myös maankäytön suorittamat rakennusvalvontamittaukset: rakennuksen paikan paaluttamisen, rakennuksen sijaintikatselmuksen, pihamaan korkeusaseman tarkastuksen ym.

Muut maksut

Lahti Aqua Oy ja Lahti Energia Oy perivät omat liittymismaksunsa ja muut mahdolliset rakennusaikaiset maksunsa omien taksojensa mukaan. Niistä saa tietoa ao. laitoksista. Lisäksi muut tarkastuksia suorittavat laitokset ja viranomaiset laskuttavat tarkastuksistaan. Niistä saa tietoa suoraan ko. paikoista.