Siirry suoraan sisältöön

Maksut, taksa

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään voimassa olevassa taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla.
Nastola

​Luvat

Rakennusvalvonta perii rakennusluvan käsittelystä ja muista rakennusvalvonnan toimenpiteistä vahvistettujen taksojen mukaiset maksut. Lupa-asioissa maksu koostuu perusmaksusta ja kokonaisalan mukaan määräytyvästä maksusta.

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennusvalvonta perii rakennusluvan valvontamaksun yhteydessä myös maankäytön suorittamat rakennusvalvontamittaukset: rakennuksen paikan paaluttamisen, rakennuksen sijaintikatselmuksen, pihamaan korkeusaseman tarkastuksen ym.