Siirry suoraan sisältöön

Suunnittelu, pätevyys, suunnitelmat, erityissuunnitelmat

Hyvän rakentamisen työkaluja ovat suunnittelu ja rakennuspiirustukset. Suunniteluun kannattaa panostaa aikaa ja ammattitaitoa, koska sillä on ratkaiseva merkitys lopputulokseen. Suunnittelutyön kokonaisuudesta ja erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta vastaa rakennuksen pääsuunnittelija.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/RakentaminenSite/PublishingImages/Rakentamisen%20suunnittelu.jpg

​Pääpiirustuksia ovat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Pääpiirustukset tulee toimittaa lupaa haettaessa aina paperisena, vaikka itse hakemus olisi laitettu vireille sähköisen asioinnin kautta.

Erityissuunnitelmia voidaan tarvita rakennushankkeen laadun tai laajuuden vuoksi. Yleisimpiä erityissuunnitelmia ovat rakenne-, vesi- ja viemärisuunnitelmat.

Piirustusten on oltava merkinnöiltään ja esitystavaltaan riittävän laadukkaat. Ympäristöministeriön asetuksessa ja ohjeessa määrätään, että piirustusten tulee olla esitystavaltaan selkeät ja noudattaa yleisesti käytössä olevaan hyvää piirustustapaa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. Laki edellyttää sitoutumista pätevän henkilöstön käyttämiseen.

Laissa edellytetään pääsuunnittelijaa, joka vastaa rakennuksen suunnittelussa sen kokonaisuudesta ja laadusta. Rakennuksen pääpiirustukset laatii rakennussuunnittelija. Lisäksi on yleisesti useita erityisalan suunnittelijoita.

Suunnittelijoiden on oltava päteviä. Heiltä edellytetään tehtävään soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa tai aiempaa vastaavaa rakennusalan tutkintoa ja työkokemusta.

Rakennusten suunnittelua, rakentamisen työnjohtoa ja viranomaistoimintaa koskevat asetukset ja ohjeet voimaan 1.6.2015.