Hyppää sisältöön

Arviointikertomus 2020 summaa koronavuoden

Lahden tarkastuslautakunta käy vuoden 2020 arviointikertomuksessa läpi tavoitteiden toteutumista.

Koronavuosi vaikutti monin tavoin kaupungin toimintaan, ja vaati kaupunkiorganisaatiolta venymistä ja uuden opettelua. Tarkastuslautakunta kuitenkin arvioi, että kaupunki selvisi poikkeuksellisesta vuodesta hyvin.

Tarkastuslautakunnan mukaan palvelualueiden tulisi viedä strategisia kehittämistavoitteita yleiseltä tasolta konkreettisemmin kaupungin palveluja koskeviksi. Lautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että strategiassa asetetut väestönkasvutavoitteet eivät ole toteutuneet.

Arviointikertomuksessa katsotaan yhteistyön Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa parantuneen kuluvan valtuustokauden loppupuolella, ja yhtymän taloudenpidon kehittyneen positiiviseen suuntaan. Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2020 olivat jopa hieman pienemmät kuin vuonna 2019.

Tarkastuslautakunta toteaa, että Lahden kaupungin maine yrittäjäystävällisenä kuntana on kehittynyt viime vuosina parempaan suuntaan. Yhtenä esimerkkinä yrittäjämyönteisestä toiminnasta ovat mikro- ja pienyrityksille suunnatut yrityspalvelusetelit. Myös yritystonttipolitiikassa on onnistuttu hyvin, vaikka yritystonttien luovutusten määrällinen tavoite ei 2020 toteutunut.

Lahden asemaa yliopistokaupunkina tulisi tarkastuslautakunnan mukaan hyödyntää kaikin mahdollisin keinoin. Vuonna 2020 julkistetut lahjoitusprofessuurit ja aloituspaikkojen lisäys ovat uusia positiivisia avauksia.

Tutustu arviointikertomukseen.

Lisätietoja:

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksanen, p. 040 531 3787

kaupunginreviisori Juha Tapiola, p. 050 559 4057

Aihealueet