Hyppää sisältöön

Eteläinen kehätie avataan liikenteelle 8.12.

Kehätie valmistuu luvatusti joulukuussa 2020. Kehätien avaaminen tapahtuu hiljaisen liikenteen aikaan, aamuruuhkaan mennessä.

Maantietunnelit ovat saaneet käyttöönottoluvan

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien avaamispäivämäärä varmistui, kun Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi käyttöönottopäätöksen Liipolan ja Patomäen maantietunneleista. Syksyn 2020 aikana Liipolan ja Patomäen maantietunneleissa on tehty mittavat teknisten järjestelmien hyväksyntätestaukset ja järjestetty neljät pelastusharjoitukset. Kehätie avataan 8.12.2020. Kehätien liikenteelle otto tapahtuu hiljaisen liikenteen aikaan, ja kokonaisuudessaan kehätie on liikenteellä aamuruuhkaan mennessä.

– Kehätie valmistuu luvatusti joulukuussa 2020, joka alittaa hankkeen toteutuspäätöksen mukaisen tavoiteaikataulun noin vuodella. Rakentaminen on sujunut erittäin hyvin ja hankekokonaisuus toteutuu kustannusarviossa. Voimme kaikki – niin suunnittelijasta työnjohtajaan kuin työmaalla ahkeroiviin rakentajiin – olla erittäin ylpeitä tästä saavutuksesta, toteaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastolta.

Erittäin tärkeä huomio kaikille tienkäyttäjille

Kehätie kytkeytyy länsipäässä Hollolan kohdalla Tampereen suunnan valtatiehen 12 ja itäpäässä vilkkaasti liikennöityyn valtatie 4 moottoritiehen.

– Uusi kehätie liittyy molemmista päistään vilkkaasti liikennöidyille moottori- ja moottoriliikenneteille. Kaikilla tähän saakka avatuilla kehätien rakentamiseen liittyvillä kaduilla on ollut avaamishetkellä useiden autojen jono odottamassa avaamista. Kehätiellä se ei onnistu, sillä kehätien päät ovat moottoritietä eikä moottoritielle saa pysäyttää jonottamaan turvallisuuden vuoksi. Kehätiehen ehtii kyllä tutustumaan sen ensimmäisenä aukiolopäivänä myös päivän valjettua, muistuttaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastolta.

Kehätien nopeusrajoitus kaksikaistaisella osuudella Hollolan Soramäen ja Okeroisten välillä on 100 km/h ja nelikaistaisella osuudella Okeroisten ja valtatiehen 4 yhdistyvän Kujalan eritasoliittymän välillä 80 km/h. Liikenteelle auetessa Soramäen ja Okeroisten välillä on 80 km/h rajoitus, joka nousee 100 km/h keväällä talvinopeusrajoituksen päättyessä. 13 kilometriä pitkälle kehätielle yhdistyvät Soramäen, Nostavan, Okeroisten, Nikulan, Launeen ja Kujalan eritasoliittymät.

Lakkaavaa maantieverkkoa Lahden ja Hollolan omistukseen

Valtatie 12 nimitys siirtyy tien avaamisen myötä vanhalta valtatien linjalta uudelle kehätielle. Samalla vanha valtatie ja alempaa maantieverkostoa on siirtynyt ja siirtyy Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan omistukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa teiden kunnossapidosta vastaavat kuntarajojen mukaisesti Lahti ja Hollola.

Väylä
Alempaa maantieverkkoa siirtyy Lahden ja Hollolan omistukseen.
Alempaa maantieverkkoa siirtyy Lahden ja Hollolan omistukseen.

Siirtyneitä ja siirtyviä teitä ovat (kartta):

–        Ala-Okeroistentie kehätien uudesta Okeroisten eritasoliittymästä pohjoiseen, entinen maantie (mt) 296 (1.10.2020)
–        Helsingintie Ala-Okeroisten risteyksestä pohjoiseen, entinen mt 140 (1.10.2020)
–        Uudenmaankatu Renkomäestä pohjoiseen, entinen mt 167 (1.10.2020)
–        Hämeenlinnantie ja Mannerheiminkatu, vanha valtatien 12 linja Soramäestä Joutjärvelle (8.12.2020)

Näiden teiden kunnossapitoa ja hoitoresursseja kohdennetaan katuympäristömäisesti. Teitä, joita ei jatkossa luokitella maanteiksi, ei välttämättä hoideta enää valtatiemäisillä toimintalinjoilla esimerkiksi talvihoidon osalta.

Seuraa hanketta

Aihealueet