Hyppää sisältöön

Hennalan kasarmialueen katujen rakentaminen on alkanut

Hennalan vanhan kasarmialueen kadut saneerataan ja uusia rakennetaan urakassa, joka kestää ensi vuoden loppuun. Työt ovat alkaneet mittauksilla, puiden kaadolla ja työmaajärjestelyillä.

Kasarmialueelta rakennetaan uusi liittymä Helsingintielle. Sekä uuteen liittymään että Ulaaninkadun liittymään rakennetaan liikenneympyrä. Lippukentän pohjoisreunasta rakennetaan Helsingintien ali kevyen liikenteen alikulku. Nämä työt vaikuttavat myös Helsingintien liikenteeseen.

Alikulun rakentamisen vuoksi Helsingintien ajoneuvoliikenne siirretään kiertotielle, joka kulkee reittiä Mustamäenkatu – Keijutie – Tapparakatu. Kiertotie on käytössä toukokuun alkupuolelta noin seitsemän kuukauden ajan. Järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Tulevat työvaiheet lähiviikkoina

  • Helsingintielle rakennettavien kiertoliittymien työnaikaiset liikennejärjestelyt sekä olemassa olevien johtojen siirrot lopullisille reiteille
  • Lippukentän alikulkusillan rakentamisen vaatimat kiertoreittijärjestelyt Helsingintielle
  • Kantojen ja pintamaiden poistoa kaadetuilta metsäalueilta
  • Puiden poistoa mm. Esikuntakadulta ja Lippukentän alikulkusillan kohdalta
  • Marssikadun, Taukokadun, Ulaanikadun, Operaatiokadun sekä kiertoliittymien maanleikkaus- ja pengerrystyöt sekä rakennekerrostyöt
  • Vesihuollon rakentaminen Helsingintien varteen, Marssikadulle sekä Operaatiokadulle

Huomioitavaa

  • Helsingintiellä ja Ulaanikadulla tulee voimaan työnaikaiset nopeusrajoitukset.
  • Tulevien kiertoliittymien ja tulevan alikulkusillan kohdalle tulee ajorataa kaventavia sulkupylväitä ja sulkuaitoja.
  • Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.
  • Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin esim. puiden kaadon ajaksi.
Hennalan katu-urakan alun työvaiheet kartalla

Kysy lisää

Aki Lehtinen, työmaapäällikkö, p. 040 528 3732, aki.lehtinen@grk.fi, GRK Infra Oy

Jani Tuhkanen, katupäällikkö, p. 050 559 4102, jani.tuhkanen@lahti.fi, Lahden kaupunki

Aihealueet