Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 8.2.2021

Kumppanuuspöydät aloittavat kesäkuussa toimintansa neljällä alueella.

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuuspöytien aluejaon. Kumppanuuspöydät toimivat pohjoisella, eteläisellä, itäisellä ja keskustan alueella. Aluejako myötäilee sivistyksen palvelualuejakoa. Kumppanuuspöytien tarkoituksena on kehittää tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden, yhteisöjen, kaupunkilaisten, päättäjien ja kaupunkiorganisaation kanssa asukkaiden hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa sekä edistää paikallista toimintaa, yhteistyötä, osallisuutta ja vuorovaikutusta. Kumppanuuspöytien toiminta aloitetaan uuden valtuustokauden alussa, kesäkuussa 2021.

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi kaikki asiat esityslistan mukaan seuraavin muutoksin:

§ 55 Lahden pysäköintipolitiikan päivitys, luku 6. Uudet pysäköintilaitokset

Päätösehdotuksen viimeinen lause muutettiin muotoon: ”Suunnitelmat yksittäisistä pysäköintilaitoksista tuodaan hallintosäännön mukaisesti lautakunnan sekä konserni- ja tilajaoston päätettäväksi”.

Lisäksi kaupunginhallitus linjasi, että kaupunginsairaalan mäelle rakentuvasta pysäköintilaitoksesta käytetään työnimeä Harjun parkki, ja varsinaisesta nimestä päätetään myöhemmässä vaiheessa.

Aihealueet