Hyppää sisältöön

Kaupunginjohtaja esittää: talouden tasapainottamisessa tarvitaan monia eri keinoja

Lahden kaupunki aikoo tasapainottaa talouttaan useilla eri keinoilla. Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että Lahti Energialle haetaan kumppani, joka osallistuu yhtiön kehittämiseen ja investointeihin. Kaupungin korkomenoja vähennetään maksamalla takaisin lainoja. Verotulojen lisäystä esitetään 8,72 miljoonan euron edestä vuodelle 2026. Lähivuosina palvelujen menoista vähennetään yhteensä yli 11 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa kaupunginjohtajan talouden tasapainoesityksen valmisteluun 8.4.2024. Kaupunginhallitus käsittelee uutta kaupunginjohtajan esitystä 13.5.2024 ja kaupunginvaltuusto päättää uudesta talouden tasapaino-ohjelmasta 20.5.2024.

Merkittävimmät Lahden kaupungin taloustilannetta heikentävät tekijät ovat sote-uudistukseen liittyvä verotulojen ja valtionosuuksien leikkaus. Ne ovat pysyviä rakenteellisia muutoksia tuloissa.

– Tuloja on saatava lisää tai karsittava menoja pysyvästi. Lahdessa joudumme tekemään molempia – painamme sekä kaasua että jarrua matkalla talouden tasapainoon, toteaa kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen.

– Rakenteellisen epätasapainon korjaamiseen käytetään kaikkia keinoja. Ensinnäkin Lahti Energialle haetaan kumppania ja myydään vähintään vähemmistöosuus.

Uudessa talouden tasapaino-ohjelmassa esitetään myös 8,72 miljoonan euron verotulojen lisäystä vuodelle 2026, joka voidaan saavuttaa joko kunnallisveron tai kiinteistöverojen korotuksella tai molemmilla.

Esitykseen sisältyy tavoitteet toimintatulojen kasvattamisesta (1 miljoona euroa) sekä työttömyydestä aiheutuvien menojen vähentämisestä (5 miljoonaa euroa) ja strategian elinvoimatoimenpiteillä verotulojen kasvattamisesta (5 miljoonaa euroa).

Lahti Energialle haetaan kumppania

Rahoitustulojen ja -menojen nettovaikutuksen tavoite on 24,2 miljoonaa euroa. Se muodostuu osinko- ja korkotuottojen kasvusta, korkomenojen vähentämisestä ja sijoitustoiminnan kassavirtatuotoista. Tavoitteen toteutuminen edellyttää merkittävää kertaluonteista nykyisestä omaisuudesta saatavaa tuloa.

– Käytännössä tämä tarkoittaa Lahti Energialle ulkopuolisen kumppanin hakemista ja vähintään vähemmistöosuuden myymistä. Ellei kumppania löytyisi, kaupan ehdot eivät olisi tyydyttäviä tai kaupanteko viivästyisi, on rahoitustulojen ja -menojen nettotavoite jaettava palvelujen leikkaamiseen ja verojen korottamiseen.

Tarve tasapainottaa on 55 miljoonaa euroa

Lahden kaupungin rakenteellinen alijäämä on 65 miljoonaa täsmennettyjen laskelmien jälkeen. Lahden kaupungin peruspalvelujen valtionosuuksiin tulee kuitenkin kasvua noin kuusi miljoonaa euroa ja valtio tulee myös korjaamaan oikaisuvaatimusten mukaisesti sote-eriä arviolta neljän miljoonan euron verran. Näin syntyy tasapainottamisen tavoite, joka on 55 miljoonaa.

– Koska kaupungin täytyy jarruttaa, on perusteltua valmistella ripeästi isompia säästöjä. Koska haluamme kuitenkin tehdä perusteelliset arviot vaikutuksista, sekä veronkorotukset että menojen leikkaukset painottuvat vuodelle 2026, suunnittelee Niko Kyynäräinen.

Kaupunginjohtaja esittää 11 miljoonan euron menojen leikkausta kaupungin palveluihin vuosina 2024-2027. Tästä 3,1 miljoonaa euroa kohdistuisi konsernihallinnon palvelualueelle, 5,7 miljoonaa sivistyksen palvelualueelle ja 2,2 miljoonaa euroa kaupunkiympäristön palvelualueelle.

– On selvää, että palvelujen menojen karsinta myös johtaa tavalla tai toisella henkilöstövähennyksiin, esimerkiksi määräaikaisuuksien päättämisiin vai tehtävien uudelleen järjestelyihin eläköitymisten yhteydessä.

Uusi toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelma

Uudella Lahden kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmalla on tarkoitus korvata vuoden 2024 talousarvion yhteydessä viime marraskuussa päätetty toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelma.

Lahden kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaksi esitetään toimintatulojen tuloarvion kasvutavoitteeksi 1,0 miljoona euroa, toimintamenojen vähennystavoitteeksi 16,05 miljoonaa euroa, rahoitustulojen- ja menojen nettokasvutavoitteeksi 24,23 miljoonaa euroa ja verotulojen kasvutavoitteeksi 13,72 miljoonaa euroa alla olevan taulukon mukaisesti.

Lahden kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman euromääräisiä tavoitteita toteuttavista toimenpiteistä päättää toimivaltainen toimielin. Taloudelliset tavoitteet kuvataan talousarviossa ja toimenpiteet palvelualueen käyttösuunnitelmassa.

Kaupunginhallituksen esityslista ja pöytäkirjat

Aiheeseen liittyvät uutiset

15.4.2024: Kaupunginhallitus: Uutta talouden tasapaino-ohjelmaa aletaan valmistella
8.4.2024: Kaupunginhallitus edellyttää uuden talouden tasapaino-ohjelman tekemistä – Lahti Energialle ei tulla hakemaan kumppania
5.4.2024: Miksi kaupungin taloutta pitää tasapainottaa? Kysymyksiä ja vastauksia
16.10.2023: Parlamentaarisen ryhmän valmistelema talouden tasapaino-ohjelma sopeuttaa Lahden kaupungin taloutta vuosina 2024–2027

 

 

Kaupunginhallituksen kokouksen 13.5.2024 esityslista

Aihealueet