Hyppää sisältöön

Kokoustiedote jätelautakunta 11.6.2020

Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti kokouksessaan jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta.

Päijät-Hämeen jätelautakunta 11.6.2020

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa tulevat voimaan 1.8.2020. Tärkeimmät muutokset jätehuoltomääräykissä ovat aluekeräyspisteen käyttöoikeuden rajoittaminen ja aluekeräyspalvelun keskeyttämisen kieltäminen sekä jätteenpolttokieltoa koskeva tarkennus. Jätetaksan suurin muutos on perusmaksun maksuperusteiden muuttuminen. Vuonna 2019 jätteenkuljetukseen oli liittynyt 68 % asuinkiinteistöistä.

68 % kiinteistöistä oli järjestänyt jätteenkuljetuksen vuonna 2019

Vakituisessa asumiskäytössä olevista kiinteistöistä jätteenkuljetukseen oli liittynyt 83 %. Muussa kuin vakituisessa asumiskäytössä olevista kiinteistöistä jätteenkuljetukseen oli liittynyt 36 %. Kuntien taajama-alueilla on suhteellisesti enemmän vakituisessa asumiskäytössä olevia asuntoja. Tämä selittää osittain taajaman parempaa jätehuoltoon liittymisastetta verrattuna haja-asutusalueeseen.

Puutarhajätteen hävittäminen polttamalla on kielletty

Jätteen polttaminen on kielletty. Kielto koskee myös puutarhajätettä, joka on käsiteltävä omatoimisesti joko hakettamalla tai kompostoimalla taikka vietävä Kujalan jätekeskukseen. Määräyksissä sallitaan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja oksien avopolttaminen esimerkiksi nuotiossa tai grillissä, silloin kun kyse ei ole jätteen hävittämisestä. Lämmitysjärjestelmissä saa polttaa lämmityksen yhteydessä käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä sytykkeenä saa käyttää kartonkia.

Jätehuollon huoneistokohtainen perusmaksu määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan

Jätehuollon perusmaksu määräytyy 1.1.2021 rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Kalliimmassa maksuluokassa ovat asunnot, jotka ovat omakotitaloissa, paritaloissa, rivitaloissa tai kerrostaloissa. Halvemmassa maksuluokassa ovat vapaa-ajan asunnoissa ja muissa rakennuksissa sijaitsevat asunnot. Perusmaksu on edelleen huoneistokohtainen. Nykyisin perusmaksu määräytyy rakennukseen todellisen käytön mukaan (käyttötila), eli onko rakennuksessa asukkaita väestötietojärjestelmän perusteella.

Jätehuollon aluekeräyspisteet ovat vain niille, joilla ei ole kantavaa tieyhteyttä

Päivittäiselle jätteelle tarkoitettuja aluekeräyspisteitä on Sysmässä, Heinolassa, Kärkölässä ja Orimattilan Artjärvellä. Aluekeräyspisteiden käyttöoikeutta rajataan vain niille, jotka eivät voi muuten järjestää jätteenkuljetusta. 1.8.2021 alkaen aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä vain, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa. Nykyisestä poiketen aluekeräyspistepalvelua ei myöskään voi keskeyttää, kun rakennusta ei käytetä, koska aluekeräyspisteverkostoa ylläpidetään myös tyhjillään olevia kiinteistöjä varten. Muilla alueilla ei ole aluekeräyspisteitä, vaan asukkaan tulee tilata tyhjennys jäteastialleen.

Jätelautakunnan päätökset 11.6.2020

Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti:

13 § Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset 1.8.2020 alkaen

14 § Päijät-Hämeen jätetaksa 1.8.2020 alkaen

15 § Jätteenkuljetuksen seuranta 2019

16 § Tiedoksi merkittävät asiat

17 § Muut asiat

Lisätietoja

Jäteasiamies Tiia Yrjölä, p. 044 416 3634, tiia.yrjola@lahti.fi

Aihealueet