Hyppää sisältöön

Renkomäen monitoimitalo Aura on pian valmis – elinkaarisopimuksen mukainen 20 vuoden ylläpito alkaa

Skanskan ja Caverionin elinkaarihankkeena toteuttama Lahden Renkomäen monitoimitalo Aura on viittä vaille valmis. Toiminta talossa alkaa loppiaisen jälkeen. Caverion vastaa elinkaarisopimuksen mukaisesti kiinteistön ylläpidosta seuraavat 20 vuotta.

Skanskan ja Caverionin on määrä luovuttaa Renkomäen monitoimitalo Aura käyttäjilleen heti vuodenvaihteen jälkeen. Vuoden ensimmäisellä viikolla taloon muuttavat Renkomäen ja Ali-Juhakkalan koulut, jotka yhdistyvät hallinnollisesti Renkomäen kouluksi 1. tammikuuta 2023. Taloon sijoittuu myös Renkomäen päiväkodin esiopetus ja siihen liittyvä varhaiskasvatus. Käyttäjää kuunnellen suunniteltuja, oppimista ja kasvua tukevia tiloja on kaikkiaan 560 lapselle. Lisäksi Renkomäen kirjasto asettuu Auraan.

– Se on sellainen tiukka muuttoviikko. Aikamoista, kun kaikki pitää saada neljässä päivässä toimintakuntoon, rehtori ja Auran toiminnanjohtaja Karoliina Mäkelä sanoo. Hänen lisäkseen muuttoa uurastaa joukko koulunkäynnin ohjaajia.

– Kauan on taloa yhdessä tehty ja hyvin on tehty. Odotamme iloisina ja innoissamme sinne pääsyä, Mäkelä toteaa.

Toiminta Renkomäen kyläyhteisön uudessa toiminnallisessa ja yhteisöllisessä keskuksessa alkaa joululoman jälkeen 9. tammikuuta. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kirjasto avautuu 11. tammikuuta.

Elinkaarimallissa pitkäaikainen ja laaja ylläpitovastuu

Caverion vastaa Auran ylläpidosta 20 vuoden ajan.

Auran on toteuttanut elinkaarihankkeena Skanskan ja Caverionin yhteenliittymä. Pääurakoitsijana Skanska on vastannut rakennusteknisistä töistä suunnitteluineen. Caverion puolestaan on vastannut talotekniikan kokonaistoteutuksesta suunnitteluineen.

Kun Aura nyt valmistuu, Caverionin vastuulla on kiinteistön kunnossapito ja huolto sekä palveluiden johtaminen 20 vuoden ajan. Perinteiseen takuuaikaan verrattuna elinkaarivastuu on paitsi huomattavasti pidempi, myös laajempi ja yksityiskohtaisempi. Palveluntuottaja vastaa kohteen käytettävyydestä, olosuhteista, energian kulutuksesta ja kunnosta koko palvelujakson ajan. Terveellinen sisäilma on itsestään selvä tavoite. Siivous ja ulkoalueiden hoito kuuluvat pakettiin.

Elinkaarimalli on yleistynyt julkisten rakennusten hankintamuotona etenkin runsaan kymmenen viime vuoden aikana. Elinkaarihankkeina on tehty paljon kouluja, päiväkoteja ja monitoimitaloja.

Caverion on osallistunut lähes kaikkiin elinkaarihankintoihin, jotka on järjestetty kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Toteutettavakseen se on saanut niistä merkittävän osan. Caverionilla on ylläpidettävänään yli 100 000 neliötä elinkaarimallilla toteutettuja kouluja.

Skanskan kanssa Caverion on aiemmin toteuttanut elinkaarimallilla kaksi koulua Ylivieskassa.

Renkomäen Auran tilaaja on Lahden Tilakeskus, jolle Aura on ensimmäinen elinkaarihanke. Hankkeen kokonaisarvo on noin 32 miljoonaa euroa, josta investoinnin osuus on noin 24 miljoonaa. Tilakeskus maksaa sopimuskauden ajan palvelumaksua, joka kattaa käyttökustannukset. Ne ovat tiedossa ja ennakoitavissa koko sopimuskaudelta. Mikäli kustannuksiin tulee ylityksiä, niistä vastaa Caverion.

Lahden Tilakeskus on viime vuosina rakennuttanut lukuisia monitoimitaloja. Kunnossapidon asiantuntija Jouko Granholm isännöi niistä useita.

– Aura on iso kohde, joka työllistäisi aika paljon isännöitsijää ja vastuuhenkilöitä. Kun Aura on elinkaarihanke ja ylläpito on ulkoistettu, roolini on toimia palveluntuottajan yhteyshenkilönä Tilakeskuksessa ja olla valvojana tietoinen, missä siellä mennään.

Granholm tutustuu taloon sen valmistuttua.

Tilaaja määrittelee tarkkaan, millaiset tilat ja olosuhteet haluaa

Caverionin elinkaarihankkeiden kehityspäällikkö Jukka Seppälä tuntee elinkaarihankkeet perusteellisesti – Aurakin on hänelle tuiki tuttu.

Caverionin elinkaarihankkeiden kehityspäällikkö Jukka Seppälä tuntee elinkaarihankkeet palveluntuottajan näkökulmasta perusteellisesti. Hän on vuodesta 2009 osallistunut lähes 40 hankkeeseen suunnittelulaskennasta alkaen valvontaan. Myös Auran hanke on hänelle tuiki tuttu.

– Suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon lähtökohtana on tilaajan tarve. Tilaaja määrittelee tarkkaan, millaiset tilat haluaa ja millaiset olosuhteet niissä tulee olla.

Niin kuin useissa muissa hankkeissa, Aurankin hankkeessa käytössä oli kilpailullisena neuvottelumenettelynä järjestetty hankintamalli.

– Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tilaajan kanssa hiotaan monta kuukautta, että saadaan yhdessä työstetty suunnitelma vastaamaan sitä, mitä tilaaja ja tulevat käyttäjät ovat vailla.  Suunnittelupuolelta tämä vaatii tarkkaa työtä. Tilaaja valitsee toteutukseen suunnitelmaratkaisun, joka parhaiten vastaa heidän vaatimuksiaan ja palvelukuvaustaan, Seppälä kertoo.

Energiatehokkaita valintoja niin materiaaleissa kuin teknisissä ratkaisuissa

Auran tilat ovat kaikin puolin ensiluokkaiset: terveelliset, turvalliset ja lapsilähtöiset sekä monikäyttöiset, muunneltavat ja joustavat.

Seppälän mukaan elinkaarikohteessa korostuvat vastuulliset, energiatehokkaat kestävän kehityksen mukaiset ympäristö- ja laatutavoitteet suunnittelusta toteutukseen ja kiinteistön ylläpitoon.

Lahden Tilakeskus on halunnut käyttää Auran rakentamisessa ja ylläpidossa Suomen oloihin kehitettyä RTS-ympäristöluokitusta. Tasoksi valittiin neljä tähteä viidestä. RTS-ympäristöluokitusta haetaan, kun kiinteistö on valmistunut. Kyseessä on Lahden ensimmäinen RTS-ympäristöluokitus.

Myös RTS-ympäristöluokituksen vaativa tavoite on ohjannut käyttämään toimivia, energiatehokkaita ja elinkaareltaan kestäviä materiaaleja, teknisiä ratkaisuja sekä nykyaikaisia menetelmiä ja järjestelmiä.

– Olemme esimerkiksi käyttäneet energiatehokkaita ikkunoita. Etelän ja lounaan suunnan ikkunoiden matala g-arvo osoittaa, että ikkuna päästää läpi vain vähäisen määrän auringon lämpöä. Tämä pienentää lämpöenergian määrää sisällä ja vähentää viilennystarvetta. Ulkoseinissä, yläpohjassa, alapohjassa ja eristeissä on tehty hyviä energiatehokkaita valintoja. Myös laitteita on valittu sen mukaan: muun muassa ilmanvaihtokoneiden moottorit ovat energiatehokkaita.

Uusiutuvina energialähteinä monitoimitalolla saadaan maalämpöä ja aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä.

– Palveluntuottajalla on intressissä toteuttaa kohde elinkaarikustannuksiltaan edullisimmin. Usein kuitenkin kalliimpi investointi laskee käyttö- ja huoltokustannuksia palvelujaksolla, Seppälä sanoo.

Etähallinta 24/7 varmistaa häiriöttömän toiminnan

Aura on liitetty Caverionin etähallintapalveluihin. Etähallinnan avulla kiinteistön ylläpito saa tuekseen taloteknisen asiantuntijan 24/7.

– Etähallinnan valvomo huomaa, jos esimerkiksi jossakin kuluu sähköä tai vettä liikaa. Esimerkiksi rännilämmitys voi olla mennyt päälle turhaan tai automaattihana on voinut jäädä vuotamaan yöksi. . Mikäli vikatilanne ei hoidu etähallinnalla, valvonta hälyttää huollon paikalle, Seppälä kertoo.

Seppälän mukaan jopa 90 prosenttia hälytyksistä on hoidettavissa etähallinnan avulla ilman vierailua kohteessa, ja 10 prosenttia edellyttää käyntiä paikan päällä. Auralla on oma nimetty kiinteistömanagerinsa Caverionin Lahden-toimistolla

Auran käyttäjät saavat Caverionilta laadukkaan käytön opastuksen ja käyttäjäoppaan. Kiinteistön olosuhteita ja käyttöä seurataan myös käyttäjäkyselyillä, ja asioita puidaan lisäksi käyttäjä- ja yhteistoimintapalavereissa.

Oppilaan kysymys

Kuka Aurassa oikeen siivoo?

Auran siivouksesta haluavat tietää Kiia Kemppainen, 6, ja Eevi Paunonen, 5, Renkomäen päiväkodin Soraset-esiopetusryhmästä.

Heille vastaa elinkaarihankkeiden kehityspäällikkö Jukka Seppälä, Caverion:

– Aurassa siivoavat valitsemamme luotettavan siivousfirman siivoojat, jotka ovat aamu- ja iltavuorossa. Laskennallisesti heitä on 3,5–4 henkilöä päivittäin. Paikalla on siis aina joku, joka pystyy hoitamaan yllättävätkin sotkut siivousohjelman määrittelemässä ajassa, esimerkiksi 15–30 minuutissa. Osa tiloista siivotaan viisi kertaa ja osa seitsemän kertaa viikossa. Siivouksella on merkittävä sijansa Auran ylläpidossa. Laatuvaatimukset on määritellyt tilaaja Lahden Tilakeskus. Siivouksella ylläpidetään tilojen puhtautta, hygieenisyyttä ja hyvää järjestystä.

Teksti: Leena Huovila
Kuvat: Panu Salonen

Juttusarjassa seurataan Lahden Renkomäen monitoimitalon valmistumista ja tutustutaan sitä rakentaviin ammattilaisiin. 

Aikaisemmin ilmestyneet artikkelit

Renkomäen monitoimitalolle haetaan neljän tähden RTS-ympäristöluokitusta

Renkomäen monitoimitalon insinöörit opin portailla

Timo Aaltonen asentaa hyvän sisäilman kanavia Renkomäen monitoimitaloon

Isä, pojat ja ottopoika rakentavat Renkomäen monitoimitaloa