Hyppää sisältöön

Kariston maastoliikuntapolut

Kariston Pitkäkallionmäen polkuja on merkitty lähiulkoilua varten. Kulkua ohjataan myös alueen herkän luonnon vuoksi.

Ajankohtaista

 • Varovaisuutta! Märkyys, huurre ja märät puunlehdet tekevät reitin kalliot ja puunjuuret hyvin liukkaiksi! Polkujen vaativuus kasvaa vielä talvella, kun mäet ja rinteet ovat jäisinä haastavia kulkea.
 • Pysythän poluilla! Alueen herkkä luonto kuluu helposti. Siksi kulkua ohjataan merkityillä reiteillä. Märimpiin kalliopainanteisiin on tehty luontoa suojaavia rakenteita.
 • Huom! Lähtöpisteissä ei ole yleisiä pysäköintipaikkoja. Ainoastaan Loistobaanan eteläpäässä voi pysäköidä hiihtokauden ulkopuolella. Polut palvelevat lähinnä lähiasukkaita ja poluille tullaan jalkaisin tai pyörällä. Bussilla pääsee Kauppiaankadun ja Kariston rantatien lähtöpisteiden lähistölle.

Pitkäkallionpolku

 • Pituus 1,5 km rengasreitti, merkitty vastapäivään
 • Vaativuus: vaativa /keskivaativa
 • Reittimerkintä: keltasiniset nuolimerkit
 • Lähtöpiste: rengasreitille tullaan yhdyspolkuja pitkin esimerkiksi Kariston Rantatien tai Kauppiaankadun suunnasta
 • Jatkoyhteydet: lumettomaan aikaan Pitkäkallionpolulta voi jatkaa etelään Loistopolulle ja sitä edelleen Villähteen ja Nastolan suuntaan tai Kurkkupolun kautta Tonttilan ulkoilureiteille.
Kariston maastoliikuntapolut Karttapalvelussa

Loistobaana

 • Pituus: 2,2 km
 • Vaativuus: helppo
 • Käyttötavat: kesämaan aikaan jalkaisin ja pyörällä, talvella vain hiihtokäytössä
 • Ulkoilureitti jatkuu edelleen Villähteelle, Nastolaan, Uuteenkylään ja latuna Iittiin asti.
Loistobaana Karttapalvelussa

Yhdyspolut

Kurkkupolku

 • Pituus 0,9 km/suunta, edestakainen janareitti, yhdyspolku kaupungin suunnasta
 • Keskivaativa, osin vaativa
 • Reittimerkintä: punavalkoiset nuolet
 • Lähtöpiste: Tulo reitille ulkoilureittejä pitkin moottoritien alikulun kautta Kauppiaankatu 9 kohdalta.
 • Polku on kuljettavissa 3,3 km mittaisena silmukkareittinä kiertäen Pitkäkallionpolku ja palaamalla lähtöpisteeseen. Polku myös toimii läpikulkuyhteytenä Pitkäkallionpolun kautta Loistopolulle
 • Kurkkupolun mäkikohdissa meno- ja paluureitti on turvallisuussyistä osin eri polulla, noudata merkittyä kulkusuuntaa.

Sorsapolku

 • Pituus 0,8 km/suunta, janareitti, yhdyspolku Kariston rantatieltä
 • Vaativuus: vaativa
 • Reittimerkintä: punavalkoiset nuolet
 • Lähtöpiste: Kariston rantatie 35 (uimarannan liittymää vastapäätä). Polulle pääsee myös leikkipaikan kulmasta Posteljooninkatu 19.
 • Polku on kuljettavissa n. 3,2 km silmukkareittinä kiertämällä Pitkäkallionpolku ja palaamalla lähtöpisteeseen. Reitiltä on yhteys Loistopolulle

Akanpisto (yhdyspolku Akankiven lähialueen asukkaille)

 • Pituus 0,2 km/suunta
 • Vaativuus: keskivaativa
 • Reittimerkintä: punavalkoiset nuolet (kuva)
 • Akanpisto ja Pitkäkallionpolku on kuljettavissa noin 1,7 km mittaisena silmukkareittinä palaten lähtöpisteeseen.
 • Lähtöpiste: Akankivenkatu 32, Lahti
Kariston maastoliikuntapolut Karttapalvelussa
 • Pitkäkallionmäki on luonnon monimuotoisuudelle tärkeä alue. Pysythän olemassa olevilla poluilla, sillä herkkä luonto kuluu helposti. Pitkäkallionmäen metsäalueella sekä vanhaa paikoin lehtomaista kuusikkoa, missä on rehevä aluskasvillisuus. Mäen lakialueella on sammalen ja jäkälän peittämiä avokallioita, joilla puusto on harvaa männikköä. Reuna-alueiden nuorissa koivikoissa kasvaa mm. saniaisia.

  Kalliopohjaisessa maastossa sadevesi imeytyy hitaasti, joten märkinä aikoina maasto mutaantuu helposti. Muutamaan kalliomonttuun on tehty luontoa suojaavia rakenteita, jotta märkiin kohtiin ei syntyisi uusia kiertopolkuja.

  Kaikki mahtuvat poluille – annathan tilaa myös muille kulkijoille. Luonto on yhteinen ja tuo hyvinvointia kaikille, kulkutavasta riippumatta. Ethän roskaa luontoa.

 • Kariston Pitkäkallion alueen polut soveltuvat parhaiten jalkaisin liikkumiseen: kävelyyn, polkujuoksuun ja koirien ulkoiluttamiseen. Mäkinen maasto ja ajoittain liukkaat kalliot tekevät poluista melko haasteellisia, joten poluilla liikkuminen edellyttää kulkijoilta maastokelpoisuutta. Koirat ulkoilevat aina kytkettyinä.

  Huomioi vuodenajan ja sään tuomat olosuhteet ja varustaudu turvallisesti. Maasto on mäkistä ja osin kallioista, joten polut ovat jyrkimmissä rinnekohdissa paikoin jopa vaativia.

  Maastopyöräilyä polku palvelee lähinnä alueen asukkaiden yhdysreittinä asuinalueilta kaupungin muille reiteille ja poluille. Kesäkaudella Kurkkupolku – Pitkäkallionpolku toimii myös läpikulkureittinä Loistopolun ja kaupungin suunnan ulkoilureittien välillä. Turvallisuussyistä Kauppiaankadun suunnasta tuleva Kurkkupolku on mäkiosuudeltaan linjattu nousussa ja laskussa eri kohtaan. Noudatathan merkittyä kulkusuuntaa. Ennakoi muut ulkoilijat varsinkin paikoissa, joissa on huono näkyvyys. Hillitse vauhtisi aina kohtaamistilanteissa, anna tilaa muillekin kulkijoille ja tarvittaessa soita kelloa tai käytä ääntäsi.

 • Merkityt polut ovat ulkoilijoiden käytettävissä myös talvella. Merkityt polut on linjattu siten, että silmukkareitin pääsee kiertämään talvellakin kulkematta latuja pitkin.

  Hoidetut ladut on varattu vain hiihtämiseen – ethän siis kulje laduilla! Ylitä ladut hiihtäjiä varoen. Myös Loistobaana (ylimaakunnallinen ulkoilureitti eli Loistopolku/Loistolatu) on talvella hiihtolatuna ja varattuna vain hiihtäjille!

  Maastoliikuntapoluilla ei ole talvikunnossapitoa. Lumitilanne vaikuttaa polkujen kulkukelpoisuuteen: ne tallautuvat auki käytön myötä. Ennakoi liukkaus ja varustaudu tarvittaessa nastakengin. Syvemmän lumen aikaan alue soveltuu lumikengillä liikkumiseen.

  Maastoliikuntapoluilla ei ole valaistusta, joten käytä otsalamppua. Heijastavat reittimerkit helpottavat polulla pysymistä pimeässä ja hämärässä.
  Talvipyöräily: jyrkkäpiirteisen maaston vuoksi Pitkäkallionmäen polkuja ei suositella talvipyöräilyyn. Reitti on lyhyt ja hiihtokaudella alueelta ei ole läpikulkuyhteyksiä muille pyöräilyreiteille.

 • Pitkäkallion polkujen lähtöpisteillä ei ole yleisiä parkkipaikkoja. Ethän pysäköi tonttiliittymiin tai puistoalueille! Alueelle saavutaan jalkaisin, pyörällä tai bussilla.

  Kesäkaudella (hiihtokauden ulkopuolella) Kariston poluilta voit jatkaa moottoritien alikulun läpi kaupungin suuntaan, missä hoidetut ulkoilureitit jatkuvat esimerkiksi Möysään ja Tonttilaan. Karistosta Villähteen ja Nastolan suuntaan ja edelleen Iittiin asti voit jatkaa Loistopolkua eli ylimaakunnallista ulkoilureittiä pitkin. Karistonlenkki ja lähialueen muut rakennetut ulkoilureitit ovat helppokulkuisia, mutta maastoltaan mäkisiä. Lue lisää: Ulkoilureitit