Hyppää sisältöön

Pirttipolku

Pirttipolku Karttapalvelussa

Reittiseloste

Pirttipolku yhdistää Kärpäsenmäen – Petsamon – Männistönrinteen – Pirttiharjun asuinalueita ja lähimetsiä. Merkitty polku luo siis reittiyhteyden Hämeenlinnantien eli vanhan Valtatie 12:n eteläpuoleisilta asuinalueilta Salpausselän ulkoilualueen poluille Kärpäsenmäellä Kankaankadun kautta ja lännessä Riihelän polkujen kautta.

Pirttipolku kulkee koko matkaltaan lähellä asutusta, joten reitille ja reitiltä on helppo poiketa matkan varreltakin. Merkittyä polkua kulkien on helppo tutustua lähiluontoon. Pirttipolun varrelta avautuvat paikoin komeat maisemat eteläiseen Lahteen ja kauemmaksikin. Myös Salpausselän geologinen reunamuodostuma on reitin lähellä helposti havaittavissa (lue lisää: Salpausselkä Geopark). Pirttipolku kulkee valoisassa kookkaassa männikössä ja matkan varrella on myös harvennettua kuusikkoa. Reitti on maastoltaan melko tasainen. Vähäiset mäet ovat lyhyitä rinteitä, joten reitti sopii kaiken kuntoisille kulkijoille. Haastavuutta tuovat lähinnä muutamat kivikkoiset ja juurakkoiset osuudet.

Metsäkaistaleet ovat paikoin hyvin kapeita. Polku on kuitenkin yhteinen ja sopu antaa tilaa kaikille kulkijoille. Asutuksen lähimetsissä ulkoilutetaan paljon koiria. Pyöräilijä, pidäthän vauhtisi maltillisena ja jätät muille ulkoilijoille ja koirillekin tilaa. Koiran ulkoiluttaja, pidäthän koiran kytkettynä ja muita kulkijoita kohdatessasi taluttimen lyhyenä. Merkityn Pirttipolun lisäksi alueen metsissä on muita rinnakkaisia ja risteäviä polkuja, joilta voit halutessasi hakea omaa rauhaa.

Kuten muutkin maastoliikuntapolut, Pirttipolku ei ole rakennettu ulkoiluväylä vaan luonnonläheinen metsäpolku: Polku ei siis ole esteetön tai valaistu, vaan poluilla liikutaan luonnonolosuhteissa. Maastopoluilla ei myöskään ole talvikunnossapitoa, joten kulkijan on aina varauduttava vuodenajan ja sään vaikutuksiin reitillä

Huom!

  • Pirttipolun reitillä on muutama lyhyt katusiirtymä yhdistämässä alueen erillisiä pieniä lähimetsiä. Noudata katuosuuksilla liikennesääntöjä ja erityistä varovaisuutta. Siirtymillä kartan ja opasteiden tarkka seuraaminen on tarpeen.
  • Kasakkamäen-Männistönrinteen maastossa on Museoviraston suojelemia mahdollisia muinaisjäännöksiä. Kohteiden suojaamiseksi polku on ohjattu kiertämään kohteiden vierestä.
  • Pirttipolun ainoa yleinen pysäköintipaikka on Kärpäsen koulun kentän itäpuolella (Kasakkamäentie 1). Pirttipolun reitille pääset jalkaisin tai pyörällä suoraan muun muassa Kasakkamäen, Männistönrinteen ja Pirttiharjun asuinalueilta. Kärpäsenmäelle on hyvät bussiyhteydet.

Pirttipolulta on yhteys Kasakkamäentien – Kankaankadun kautta Salpausselän maastoliikuntapoluille sekä Jankkarinkadun alikulun kautta Riihelän Rinki -polulle ja edelleen Hollolan suuntaan. Pirttipolkua ja muita merkittyjä polkuja yhdistellen voit tehdä erimittaisia ympyrälenkkejä.

Pirttipolku Karttapalvelussa