Hyppää sisältöön
Ilmakuva teollisuustontista osoitteessa Koksikatu 8, Lahti

Möysä, Koksikatu 8 ja Kahvakatu 3

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas -tuotantolaitosta Lahteen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Power-to-Gas -tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitos toimii osana puhtaiden P2X-kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluketjua raskaalle liikenteelle.

Laitoksen sijaintipaikka on Lahden Kymijärven voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva niin sanottu Urasan tontti. Kaavatyön tavoitteena on varmistaa vastaako suunniteltu toiminta maankäyttömerkintää vai pitääkö merkintää täsmentää.

Kaavoitusprosessi viedään samanaikaisesti ympäristön vaikutusten arvioinnin (YVA) prosessin kanssa. Prosessissa arvioidaan, sopiiko toiminta tontin käyttötarkoitusmerkinnän TL (teollisuus, varastointi ja liiketoiminta) sisään, vai pitääkö merkintää korjata merkinnäksi  TL/kem tai TLkem-1, jossa avataan käyttötarkoitus yksityiskohtaisemmin. Kymijärven voimalaitoksella on jo T/kem -merkintä maakunta- ja yleiskaavassa.

Lisätietoa ympäristövaikutusten arvioinnista ympäristöhallinnon verkkopalvelussa

Kaavatyön perustiedot

KaavatunnusA-2896
Kaavatyön tyyppiAsemakaavan muutos
VireilletuloKuulutus 30.11.2022 Dynasty-tietopalvelussa sekä Uusi Lahti- ja Nastola-lehdissä
Kaava-aloitteen tekijäYksityinen hakija

Kaavatyön eteneminen

Suunnittelualue kartalla

Ohita upotus
Siirry karttapalveluun

Ota yhteys kaavoittajaan