Hyppää sisältöön

CitiCAP

Älykkäitä liikkumisratkaisuja Lahdesta Eurooppaan

CitiCAP-hankkeessa testataan asukkaiden henkilökohtaista liikkumisen päästökauppaa, rakennetaan uusi malli kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaan, luodaan kevyt tietoalusta liikkumisen tiedolle sekä rakennetaan älykäs pyörätie.

CitiCAP-hankkeessa (Citizens’ cap-and-trade co-created) suunnitellaan ja toteutetaan asukkaan päästökauppa (personal carbon trade, PCT) ensimmäisenä kaupunkina maailmassa. Päästökauppaa käydään mobiilisovelluksella, joka perustuu liikkumismuodon tunnistukseen. Lahtelaiset ovat mobiilisovelluksen testikäyttäjiä. Sovelluksen ja siihen liittyvän liikkumisen tietoalustan testaus aloitettiin vuonna 2019.

Lahteen rakennetaan vuoden 2020 aikana CitiCAP-pyörätie, joka toimii testialustana uusille ratkaisuille ja kestävää liikkumista edistäville palveluille. Pyörätie rakennetaan Launeen Apilakadulta matkakeskukseen, tien pituus on 2,5 kilometriä.

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma kootaan ensimmäistä kertaa yleiskaavatyön rinnalla osaksi 2017–2020 Lahden suunta -työtä. Maankäytön ja liikkumisen yhdistävä suunnitteluprosessi tuotteistetaan kansainväliseksi esimerkiksi.

CitiCAP toteutetaan asukkaiden, korkeakoulujen ja yritysten kanssa

Kaupunkilaiset ovat mukana toteuttamassa hanketta alusta lähtien. CitiCAPin yksi perusedellytys on kerätä kattavasti tutkimustietoa ihmisten liikkumisvalinnoista ja päästökaupan potentiaalista poliittisena ohjauskeinona.

Hanketta toteuttavat Lahden kaupunki, LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden seudun kehitys LADEC sekä viisi  yritystä: Mattersoft, Moprim, Infotripla, Good Sign ja Future Dialog.

Hanke rahoitetaan pääosin EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta, ja se jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.

European Union ja Urban Innovative Actions -logot

Yhteystiedot