Hyppää sisältöön

Pekanmäen maastoliikuntapolku

Maastoliikuntapolun suunnittelun eteneminen ja toteuttaminen

  • Polun suunnittelu lähti liikkeelle osana Päijät-Hämeen liiton Salpausselän – Päijänteen maastoliikuntapolut -hanketta. Yhtenä keskeisenä tavoitteena hankkeessa oli tukea laajan käyttäjäjoukon ulkoilua sekä edistää hyvinvointia parantamalla lähiluonnon saavutettavuutta.

  • Polun luonnos oli kommentoitavana julkisessa karttakyselyssä 20.9.-3.10.2021 välisen ajan. Saman aikaisesti oli kommentoitavana useita eri polkuluonnoksia, joista pidettiin myös kaikille avoin teams – yleisötilaisuus 28.9.2021.

    Alustavassa luonnoksessa polku oli esitetty kulkevan Latomäen kautta, mikä tarkentui myöhemmin alueen maankäytöstä johtuen mahdottomaksi. Yhteistyössä Väyläviraston kanssa on päädytty suunnittelemaan merkattu polku rata-alueelle, jossa jo tällä hetkellä kuljetaan. Suunnittelulla ohjataan kulku turvalliseen sijaintiin.

    Polun toteuttaminen vaadittujen turvaetäisyyksien päähän liikennöidystä raiteesta edellyttää ojan ylittävän maareitin / sillan suunnittelua ja toteutusta rata-alueelle. Tämä ei ollut mahdollista osana hankkeen aikataulua ja budjettia. Kohde on nyt rakennussuunnitteluvaiheessa ja tullaan toteuttamaan kaupungin omana investointikohteena.

  • Polun toteuttamisen aikataulu on vielä avoinna. Toteuduttuaan Pekanmäen rata-alueelle sijoittuva maastoliikuntapolku tulee yhdistymään Kariston maastoliikuntapolkuverkostoon.

Lisätietoja