Hyppää sisältöön

Viheralueiden suunnittelu

Viheralueiden suunnittelu lähtee maankäytöstä ja etenee toteutukseen ja kunnossapitoon.

Suunnittelutyö alkaa maankäytön suunnittelusta, jonka yhteydessä laaditaan tarvittavat lisäselvitykset. Yleiskaavassa määritellään viheralueiden linjaukset ja annetaan suunnitteluohje. Viherverkosta voidaan laatia yleissuunnitelmia.

Asemakaavassa viheralueen paikka tarkentuu ja alueelle laaditaan vihersuunnitelma. Erillisten viheralueiden lisäksi myös katusuunnitelmat sisältävät viheralueita, joiden suunnittelu ja toteutus etenevät yhdessä kadun kanssa. Viher- ja katusuunnitelmat tarkentuvat rakennussuunnitelmassa, jonka mukaan alue toteutetaan. Viheralueiden hoidon ja kunnossapidon tarpeet otetaan suunnittelussa huomioon.

Voit antaa sähköistä palautetta suunnittelusta sähköisen palautepalvelun kautta.

Osallistuminen

Viheralueen rakenteeseen voit asukkaana vaikuttaa asemakaavatyön yhteydessä.

Viheralueen tekniseen suunnitteluun voit vaikuttaa vihersuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Viheralueen suunnittelu

Viheralueen tulee sopeutua asemakaavaan ja täyttää alueelle asetetut tavoitteet.

Viheralueiden suunnitelmat ovat yleisesti nähtävillä kahden viikon ajan Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivuilla ja tämän jälkeen työohjelma -sivulla.

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Näin puistosuunnitelma etenee

 • Puistosuunnittelun käynnistymisestä ilmoitetaan tapauskohtaisesti asukkaille.

 • Työn laajuudesta ja tarpeesta riippuen suunnittelutyöstä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus.

  Osa suunnitelmaluonnoksista asetetaan nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan asukkaita lehti-ilmoituksella sekä kaupungin nettisivuilla.

  Puistosuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä 2 viikon ajan (14 vrk) pdf-muodossa Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivulla. Lisäksi suunnitelmat ovat nähtävänä Lahti-Pisteessä, Palvelutorilla (Aleksanterinkatu 18).

  Muistutus

  Suunnitelmasta voidaan jättää muistutus sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti, jotka toimitetaan nähtävilläoloajan aikana Lahti-Pisteeseen, tai sähköisesti lähettämälle ne kirjaamoon, kirjaamo@lahti.fi. Sähköpostiviestin otsikossa tulee mainita muistutusta koskevan puistosuunnitelman nimi.

 • Suunnitelmasta annettu palaute ja suunnitelmaluonnos tarkastetaan. Tarvittavat muutokset tehdään suunnitelmiin.

 • Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyy suurimmat puistosuunnitelmat sekä niitä koskevat muistutukset ja suunnitelmien muutokset.

  Pienet puistosuunnitelmien muutokset voidaan hyväksyä viranhaltijapäätöksellä.

 • Hyväksytyn puistosuunnitelman jälkeen suunnitelman mukainen rakentaminen voi alkaa.

Lahden kaupungin asiakaspalvelu

 • Lahti-Piste kaupungin asiakaspalvelu

  Käyntiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2.krs, Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18

  Näytä kartalla

  Postiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti