Hyppää sisältöön

Viheralueiden suunnittelu

Viheralueiden suunnittelu lähtee maankäytöstä ja etenee toteutukseen ja kunnossapitoon.

Suunnittelutyö alkaa maankäytön suunnittelusta, jonka yhteydessä laaditaan tarvittavat lisäselvitykset. Yleiskaavassa määritellään viheralueiden linjaukset ja annetaan suunnitteluohje. Viherverkosta voidaan laatia yleissuunnitelmia.

Asemakaavassa viheralueen paikka tarkentuu ja alueelle laaditaan vihersuunnitelma. Erillisten viheralueiden lisäksi myös katusuunnitelmat sisältävät viheralueita, joiden suunnittelu ja toteutus etenevät yhdessä kadun kanssa. Viher- ja katusuunnitelmat tarkentuvat rakennussuunnitelmassa, jonka mukaan alue toteutetaan. Viheralueiden hoidon ja kunnossapidon tarpeet otetaan suunnittelussa huomioon.

Voit antaa sähköistä palautetta suunnittelusta sähköisen palautepalvelun kautta.

Osallistuminen

Viheralueen rakenteeseen voit asukkaana vaikuttaa asemakaavatyön yhteydessä.

Viheralueen tekniseen suunnitteluun voit vaikuttaa vihersuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Viheralueen suunnittelu

Viheralueen tulee sopeutua asemakaavaan ja täyttää alueelle asetetut tavoitteet.

Viheralueiden suunnitelmat ovat yleisesti nähtävillä kahden viikon ajan Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivuilla ja tämän jälkeen työohjelma -sivulla.