Hyppää sisältöön

Pysäköintiluvat

Keskustassa osa kiinteistöjen asukkaista voi hankkia autoansa varten asukaspysäköintitunnuksen. Lahtelainen yritys ja julkishallinnon yhteisö voi hankkia enintään 3 kpl yleispysäköintitunnuksia, jotka oikeuttavat asukaspysäköintipaikoilla pysäköimiseen.

Tunnuksia myydään Lahti-Pisteessä (kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18)

Kiinnitä tunnus auton tuulilasin sisäpuolelle näkyvälle paikalle siten, että se on kokonaisuudessaan vaivatta luettavissa ulkoapäin.

Maksettua asukas- tai yleispysäköintimaksua ei palauteta, vaikka pysäköintitarve päättyisikin kesken maksukauden.

Asukaspysäköintitunnus

Keskustan vanhojen kaavojen alueella olevien kiinteistöjen asukas voi lunastaa autoansa varten asukaspysäköintitunnuksen, joka on autokohtainen. Asukaspysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään maksua suorittamatta tai kiekkopysäköintipaikoilla ilman aikarajoitusta oheisessa kartassa esitetyillä pysäköintipaikoilla tunnuksen kirjaimen mukaisella alueella.

Asukaspysäköintitunnukseen oikeutettuja kiinteistöjä on rajattu asemakaavojen autopaikkavaatimusten tarkastuksen yhteydessä lokakuun 2019 alusta. Tämän vuoksi kartalla vain värillisenä esitetyt kiinteistöt ovat asukaspysäköintiin oikeutettuja.

Asukaspysäköintitunnus maksaa 

 • 120 euroa/ 6 kk
 • 240 euroa/ 12 kk

Tunnuksen saanti edellyttää, että hakija

 • on ajoneuvon Trafiin merkitty omistaja tai haltija
 • asuu vakituisesti asukaspysäköinnin piiriin määritellyssä kiinteistössä

Lupaa hakiessasi tai lupaa uusiessasi ota mukaan

 • henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti)
 • nettipankki-tunnukset, jolla voit kirjoittautua Trafi.fi – sivulle joko omalla puhelimellasi tai Lahti-Pisteen asiakaskoneella
 • todistus asumisesta asukaspysäköintiin oikeuttavassa kiinteistössä

Yleispysäköintitunnus

Lahtelainen yritys tai julkishallinnon yhteisö voi hankkia enintään 3 kpl yhtaikaa voimassa olevia yleispysäköintitunnuksia. Yleispysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimiseen kadunvarren asukaspysäköintipaikoilla, jotka on esitetty oheisella kartalla. Pysäköintimaksua ei tarvitse maksaa, eikä pysäköintikiekkoa tarvitse käyttää.

Yleispysäköintitunnus maksaa

 • 500 euroa / 6 kk, tai
 • 1 000 euroa / 12 kk

saman yrityksen tai yhteisön autoilta. Kortti on auto kohtainen.

Lupaa hakiessasi tai lupaa uusiessasi ota mukaan  

 • Isännöitsijän tai vastaavan antama todistus, josta ilmenee, että yrityksellä on toimipaikka Lahdessa. Todistus ei saa olla 3 kuukautta vanhempi.
 • yrityksen tai yhteisön edustajan nimellä ja puhelinnumerolla varustettu, allekirjoitettu todistus työsuhteesta. Todistus saa olla enintään 6 kk vanha.
 • henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti)
 • ajoneuvon rekisteröintitodistus, josta ilmenee auton omistus- ja haltijasuhteet (Trafin sähköisistä palveluista)
 • yrityksen liikeyhteystunnus (Ly-tunnus).

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään seuraavasti (Tieliikennelaki 39 §):

 • Maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta
 • Pysäköinti kielletty- liikennemerkin (C38) ja Pysäköintikieltoalue -liikennemerkin (C39) vaikutusalueella
 • Aikarajoitetulla pysäköintialueella rajoitusta pidemmäksi ajaksi
 • Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköiville varatuille paikoille

MUITA ERITYISOIKEUKSIA PYSÄKÖINTITUNNUS EI ANNA. Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään alueella tai paikalla, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin (taksit, moottoripyörät, kuorma-autot ym).

Pysäköintitunnus on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnus on ulkoapäin kokonaisuudessaan luettavissa.

Lisätietoja luvan hakemisesta saa Traficom.fi-sivulta.