Hyppää sisältöön

Pysäköintiluvat

Keskustassa osa kiinteistöjen asukkaista voi hankkia autoansa varten asukaspysäköintitunnuksen. Lahtelainen yritys ja julkishallinnon yhteisö voi hankkia enintään 3 kpl yleispysäköintitunnuksia, jotka oikeuttavat asukaspysäköintipaikoilla pysäköimiseen.

Asukaspysäköintiluvan hankkiminen ja uusiminen tapahtuu Lahden e-asiointipalvelun varauspalvelussa. Verkkopalvelussa lupa-asiat hoidetaan vahvan tunnistautumisen avulla.

Veteraani- ja yrityspysäköintilupien hankkiminen tapahtuu Lahti-pisteessä, Palvelutorilla.

Maksettua asukas- tai yleispysäköintimaksua ei palauteta, vaikka pysäköintitarve päättyisikin kesken maksukauden.

E-asiointipalvelu

Laaksokadun pysäköintiluvat

Laaksokadun pysäköintikentälle myönnetään käyttölupia Gaudian lukio-opiskelijoille ja kaupungin työntekijöille. Käyttöluvan hinta on 20 €/kk opiskelijoille ja 37 €/kk Lahden kaupungin työntekijöille. Lupaa haetaan sähköisesti eParking-järjestelmässä. Opiskelijoiden kohdalla oikeus pysäköintilupaan tarkistetaan manuaalisesti, joten käyttöluvan saamisessa voi olla muutaman päivän viive.

eParking-käyttöohjeet Laaksokadun pysäköintiluvan hakemiseen (pdf)

Asukaspysäköintitunnus

Keskustan vanhojen kaavojen alueella olevien tiettyjen kiinteistöjen asukas voi lunastaa ajoneuvoansa varten asukaspysäköintitunnuksen, joka on ajoneuvokohtainen. Asukaspysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään maksua suorittamatta tai kiekkopysäköintipaikoilla ilman aikarajoitusta oheisessa kartassa esitetyillä pysäköintipaikoilla tunnuksen kirjaimen mukaisella alueella, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta. Tunnus ei kuitenkaan takaa vapaata pysäköintipaikkaa.

Asukaspysäköintitunnukseen oikeutettuja kiinteistöjä on rajattu asemakaavojen autopaikkavaatimusten tarkastuksen yhteydessä lokakussa 2019. Tämän vuoksi kartalla vain värillisenä esitettyjen kiinteistöjen asukkaat ovat asukaspysäköintiin oikeutettuja.

Asukaspysäköintipaikat, joihin lupa oikeuttaa pysäköimään, on merkitty P-liikennemerkillä, jonka oikeassa alakulmassa on kyseisen alueen kirjaintunnus. Lahdessa on viisi eri aluetta (A-E) ja tunnus oikeuttaa pysäköimään vain oman tunnuksen mukaiselle alueelle.

Asukaspysäköintiin oikeuttava lupa on sähköinen, ja pysäköinninvalvojat tarkastavat luvan voimassaolon rekisterinumeron perusteella. Mitään paperisia lupalappuja ei tarvita.

Ohjeet asukaspysäköintiluvan hankkimiseen E-asiointipalvelussa

Asukaspysäköintitunnus maksaa 

 • 1.10.2023 alkaen 25€/kk
 • lupia voi ostaa täysinä kalenterikuukausina valitsemansa pituiseksi ajaksi 1-12kk välillä
 • veloitus on aina täydeltä kuukaudelta, vaikka luvan hankkisi kesken kuukautta

Asukaspysäköintilupa hankitaan ja uusitaan E-asiointipalvelun Varauspalvelussa. Lahti-Piste palvelee niitä, joilla ei ole mahdollisuutta vahvaan tunnistautumiseen. Lahti-Pisteen palvelumaksu on 5€ uusimiskertaa kohden. Tunnuksia myydään Lahti-Pisteessä, Palvelutorilla (kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18).

E-asiointipalvelu

Tunnuksen saanti edellyttää, että hakija

 • on ajoneuvon Trafiin merkitty omistaja tai haltija
 • asuu vakituisesti asukaspysäköinnin piiriin määritellyssä kiinteistössä

Tiedot tarkistetaan vahvalla tunnistautumisella pysäköintiluvan varaamisen yhteydessä.

Huomioithan, että muuttoilmoituksen tietojen siirtyminen kaupungin järjestelmään kestää 1-2 viikkoa. Tänä siirtymäaikana voit hankkia luvan asioimalla Lahti-Pisteellä ja osoittamalla väestörekisteristä, että muuttoilmoitus on tehty.

Vanhat paperiset luvat

Paperisia asukaspysäköintilupia ei enää myönnetä, ja tuulilasin sisäpuolelle asetettavasta pysäköintiluvasta luovutaan. Pysäköinninvalvonta saa jatkossa tiedon pysäköintiluvasta sähköisestä järjestelmästä rekisteritunnuksen avulla.

Vanhat, jo hankitut paperiset pysäköintiluvat ovat voimassa niihin merkityn päättymisajan mukaisen kalenterikuukauden loppuun asti. 

Jos paperinen lupa on esimerkiksi 15.5. asti voimassa, on pysäköintioikeus voimassa toukokuun loppuun asti. Voimassaoloa on pidennetty, sillä sähköinen asukaspysäköintilupa on voimassa aina kalenterikuukauden. Lupa täytyy esimerkkitapauksessa siis uusia sähköisessä järjestelmässä kesäkuusta alkaen. Vanhan paperiluvan täytyy olla näkyvissä tuulilasissa koko voimassaolon eli kuun loppuun saakka.

Yleispysäköintitunnus

Lahtelainen yritys tai julkishallinnon yhteisö voi hankkia enintään 3 kpl yhtaikaa voimassa olevia yleispysäköintitunnuksia. Yleispysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimiseen kadunvarren asukaspysäköintipaikoilla, jotka on esitetty oheisella kartalla. Pysäköintimaksua ei tarvitse maksaa, eikä pysäköintikiekkoa tarvitse käyttää.

Lupa on auto kohtainen, jonka pysäköinnintarkastajat lukevat sähköisesti helmikuusta 2024 alkaen. Paperista lupalappua ei siis enää tarvita.

Yleispysäköintitunnus maksaa

 • 500 euroa / 6 kk, tai
 • 1 000 euroa / 12 kk

Lupa on auto kohtainen.

HUOM!

20.2.2024 alkaen, maksu on maksettava oston yhteydessä Lahti-Pisteellä. Laskuttaminen ei siis enää ole mahdollista.

Lupaa hakiessasi tai lupaa uusiessasi ota mukaan  

 • Isännöitsijän tai vastaavan antama todistus, josta ilmenee, että yrityksellä on toimipaikka Lahdessa. Todistus ei saa olla 3 kuukautta vanhempi.
 • yrityksen tai yhteisön edustajan nimellä ja puhelinnumerolla varustettu, allekirjoitettu todistus työsuhteesta. Todistus saa olla enintään 6 kk vanha.
 • henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti)
 • ajoneuvon rekisteröintitodistus, josta ilmenee auton omistus- ja haltijasuhteet (Trafin sähköisistä palveluista)
 • yrityksen liikeyhteystunnus (Ly-tunnus).

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään seuraavasti (Tieliikennelaki 39 §):

 • Maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta
 • Pysäköinti kielletty- liikennemerkin (C38) ja Pysäköintikieltoalue -liikennemerkin (C39) vaikutusalueella
 • Aikarajoitetulla pysäköintialueella rajoitusta pidemmäksi ajaksi
 • Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköiville varatuille paikoille

Pysäköintitunnus ei oikeuta muihin pysäköintiin liittyviin erityiskäytäntöihin. Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään alueella tai paikalla, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin (taksit, moottoripyörät, kuorma-autot ym). Pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään yksityisillä pysäköintialueilla, muun muassa kaupungissa sijaitsevissa pysäköintihalleissa ja -taloissa.

Pysäköintitunnus on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnus on ulkoapäin kokonaisuudessaan luettavissa.

Lisätietoja luvan hakemisesta saa Traficom.fi-sivulta.

Lahden kaupungin katualueilla ja kaupungin ylläpitämillä yleisillä pysäköintialueilla olevat liikuntaesteisten pysäköintipaikat löytyvät kaupungin karttapalvelusta.

 • Lahti-Piste kaupungin asiakaspalvelu

  Käyntiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2.krs, Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18

  Näytä kartalla

  Postiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti