Hyppää sisältöön

Yksityiset alueet

Yksityiselle alueelle pysäköinti

Pysäköinti yksityisellä alueella ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla. Kaikilla alueelle johtavilla väylillä on oltava merkinnät yksityisalueesta ja kielto luvattomasta pysäköinnistä. Merkit on oltava selkeät ja helposti ymmärrettävät ja niistä tulee selvästi ilmetä, kuka alueella/paikalla saa pysäköidä.

Pysäköinnintarkastaja voi kiinteistön edustajan pyynnön perusteella kirjoittaa pysäköintivirhemaksun kiinteistön edustajan osoittamaan väärin pysäköityyn ajoneuvoon yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla alueilla.

Yksityisten taloyhtiöiden pihat eivät ole tieliikennelain mukaisia teitä, joten niillä ei sovelleta tieliikennelakia.

Ilmoituksen virheellisestä pysäköinnistä tekee taloyhtiön isännöitsijä, kiinteistönhoitaja (valtakirjalla), taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai -jäsen. Yhtiökokouksessa voidaan myös sopia henkilö, joka toimii ilmoittajana valtakirjalla.

Ilmoitus tehdään arkipäivinä p. 050 559 4298 ma-pe klo 9-15 tai sähköpostilla: pysakointi@lahti.fi.