Hyppää sisältöön

Puukerrostalon tilaamisen kehityshanke

Lahden seudulla on lukuisia puualan yrityksiä ja pitkät perinteet saha- ja kalusteteollisuudesta. Lahdessa ei kuitenkaan ole rakennettu puukerrostaloja 1990-luvun jälkeen. Asiantuntijoiden mukaan puurakentaminen on seudulla kallista ja tarjouksia puurakentamiseen on vaikea saada.

Mahdollisuudet puurakentamisen kehittämiseen ovat olemassa. Hiilineutraalin rakentamisen markkinatutkimus osoittaa, että hiilen sitominen rakennuksiin on nousemassa globaaliksi ilmiöksi osana ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Tavoitteena puurakentamisen käytäntöjen kehittyminen

Hankkeen päämääränä on edistää rakennusliikkeiden ja puutuotetoimittajien yhteistyötä tuotekehityksessä ja sitä kautta puurakentamisen käytäntöjen kehittymistä ja hinnan alenemista. Hankkeessa laaditaan ohjeistus urakka- tai tarjouskilpailumateriaalin määrittelemiseksi puukerrostalon rakennuttamishankkeessa. Tavoitteena on, että puutuotetoimittajat voivat tarjota omia ratkaisujaan kerrostalon toteuttaville rakennusliikkeille.

Puurakentamisessa tilaaja laadituttaa suunnitelmat valmiiksi ja urakoitsijat tarjoavat rakennuksia näiden suunnitelmien pohjalta. Isommilla rakennusliikkeillä ei ole puurakentamiseen liittyvää omatuotantoa eikä siihen tarvittavaa tuoteosaamista.

Hankkeessa kerätään yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa puurakentamisen teknisen ja taloudellisen ohjaamisen tietopankki, jota Suomen kaikki rakennuttajat voivat jatkossa hyödyntää.

Tutkimus tehdään todellisessa hankkeessa Lahden kaupungin Svinhufvudinkatu 7–11 tonteille rakennettavien kolmen puukerrostalon rakennuttamisen suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa.

Tutkimuskysymykset

  1. Miten puukerrostalorakentamisen tuotekehitystä voidaan edistää ja kuka sitä tekisi?
  2. Mikä on sopiva hinnan ja puun/hiilen määrään sidottujen laatupisteiden painotus puurakentamisen kilpailutuksessa (vai voiko sellaista olla)?
  3. Miten rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki huomioidaan laatupisteytyksessä ja mikä on sen sopiva osuus valintakriteereissä?