Hyppää sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö on tärkeää oppilaan hyvinvoinnille ja koulunkäynnille.

Kodin ja koulun yhteistyö vaatii molemminpuolista sitoutumista ja keskinäistä luottamusta kasvatuskumppaneina. Lapsi kokee koulun turvalliseksi ja käy mielellään koulua, kun vanhemmat osoittavat kiinnostusta hänen koulunkäyntiinsä ja tekevät yhteistyötä opettajan kanssa.

Oppilas, huoltaja ja opettaja tapaavat vuosittaisessa keskustelussa koululla. Tarkoituksena on yhdessä edistää lapsen oppimista ja koulunkäyntiä. Lisäksi koulut järjestävät vuosittain vanhempainiltoja, jossa on mahdollista kuulla ajankohtaista tietoa ja tavata lapsen luokkatovereiden vanhempia / huoltajia.

Kodin ja koulun yhteistyöstä saa lisätietoa olemalla yhteydessä oppilaan omaan kouluun.

 • Kodin ja koulun yhteistyö rakentuu arkiseen kanssakäymiseen. Wilma-palvelun avulla huoltajat pystyvät seuraamaan muun muassa opettajien ja koulun viestejä, lastensa poissaoloja.

 • Jokainen vanhempi kuuluu lapsensa koulun vanhempaintoimikuntaan /-yhdistykseen.

  Vanhempaintoimikunnan tarkoituksena on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä. Toimikunta on linkki koulun ja kotien välillä tukien ja kehittäen koulun toimintaa. Erityisen tärkeä tehtävä vanhempaintoimikunnalla on koulun yhteisöllisyyden lisäämisessä.

  Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa, mutta se voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia. Vanhempaintoimikunta voi osallistua erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.

  Käytännössä vanhempaintoimikunnan toiminnan määrittävät vanhemmat itse sellaiseksi, mihin heidän aikansa ja voimavaransa riittävät.

  Koulukohtaisen vanhempainyhdistyksen toimintaan voi tutustua koulujen sivuilta.

 • Kodin ja koulun päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota koulut voivat toteuttaa yhdessä kotien kanssa.